Recent Posts by Gideon

Geïnteresseerde veehouders gezocht voor project om zelf effect erfafspoeling te meten

Projecten LTO Noord is op zoek naar veehouders in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe (in het gebied Gelderse Vallei en Eemland) en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (in het gebied Kromme Rijngebied, Langbroekerwetering en Eiland van Schalkwijk), die inzicht willen krijgen in het effect van de erfafspoeling van hun eigen bedrijf op de oppervlaktewaterkwaliteit…
Lees meer

Agrarische sector klaarstomen voor de volgende stap klimaatreductie

Klimaat is een hot item. En dat is niet zo gek, als je bedenkt dat in 2015 met het klimaatakkoord in Parijs ambitieuze doelen zijn gesteld om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Voorzitter Marc Calon van LTO Nederland sprak zich hier al duidelijk over uit in zijn opiniestuk in oktober in dagblad Trouw. ‘Als we…
Lees meer

Pilot met nieuwe meststoffen

Onder de noemer ‘Een kunstmestvrije Achterhoek’ streeft LTO Noord samen met andere partijen in de Achterhoek naar het sluiten van kringlopen. Onder meer door het benutten van meststoffen die vrijkomen bij mestverwerking. Het plan is om volgend jaar met een pilot te beginnen. Projectleider Kees Kroes is betrokken bij dit initiatief.  Het klinkt heel logisch:…
Lees meer

Nederlandse koe hard nodig voor klimaat en grondwater

In politieke kringen kom ik geregeld de gedachte tegen dat we de veestapel moeten verminderen om het klimaat te redden. Deze gedachte wordt gevoed door een aantal partijen en NGO’s. Zo verscheen recent een rapport in opdracht van Milieudefensie waarin berekend wordt dat de Nederlandse melkveestapel teruggebracht moet worden van 1,6 naar 1,1 miljoen koeien…
Lees meer

Recent Comments by Gideon

No comments by Gideon yet.