Asbestregeling: 89 megawattpiek zonnepanelen bij 3.400 boerderijen

De stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is definitief afgerond in 12 provincies met als resultaat 3.400 boerderijen die asbest hebben verwijderd en 89 megawattpiek nieuw pv-vermogen. Projecten LTO Noord ondersteunde in de communicatie.

Voormalige agrarische ondernemers en particulieren in het buitengebied saneerden in de periode van 2013 tot en met 2016 met steun van de provincies bijna 4 miljoen vierkante meter asbestdak. Ze plaatsten in het kader van de regeling ruim 89 megawattpiek aan zonnepanelen terug waar omgerekend bijna 23.000 huishoudens van energie kunnen worden voorzien.

Met de regeling hebben de 12 provincies een impuls gegeven aan de opgave om in 2024 alle asbestdaken in Nederland verwijderd te hebben. De actieve agrarische ondernemers vormden de grootste groep gebruikers van de stimuleringsregeling. Ongeveer 22 procent van het totaal aantal aanvragen is gedaan door gestopte agrariërs of door particulieren in het buitengebied. Veel aanvragen kwamen uit de akkerbouw en melkveehouderij. In de provincies met een sterke vertegenwoordiging van deze sectoren was de regeling het snelst uitgeput.

In totaal hebben de 12 provincies ruim 19 miljoen euro besteed. De uitvoeringskosten bedroegen zo’n 7 procent daarvan. De stimuleringsregeling van de 12 provincies is eind 2016 beëindigd. Inmiddels is er een rijksregeling voor asbestsanering van kracht, waarbij de plaatsing van zonnepanelen geen voorwaarde is. De provincie Fryslân heeft met eigen middelen de regeling in aangepaste vorm verlengd, juist om de plaatsing van zonnepanelen in Friesland te stimuleren.

No Comments Yet.

Leave a comment