Asbestdaken snel aanpakken in Noord-Holland

LTO Noord spoort haar leden aan zo snel mogelijk met het saneren van asbestdaken te beginnen. De provincie is namelijk gehouden aan het landelijk verbod op asbestdaken per 2024. Er zijn collectieve afspraken gemaakt voor offertes en aanpak door ondersteuning van Projecten LTO Noord.

Er is nauw overleg met de provincie Noord-Holland om alles zo snel en makkelijk mogelijk te maken. “Dit is een kans om asbest snel aan te pakken. Wie het financieel past, zou er gebruik van moeten maken”, zegt provinciaal voorzitter Nico Verduin van LTO Noord.

Vraagbundeling
LTO Noord hield samen met Provincie Noord-Holland op 3 augustus een voorlichtingsbijeenkomst in Alkmaar om de interesse onder de leden voor vraagbundeling asbestsanering met aanleggen van een nieuw dak te peilen. Er wordt haast gemaakt, omdat de subsidieregeling van de provincie Noord-Holland scherpe deadlines kent: aanmelden is nog mogelijk voor 1 september en op 31 oktober moet er gesaneerd zijn. Omdat de provincie net als LTO Noord streeft naar een zo hoog mogelijke deelname, wordt bekeken of er enige coulance mogelijk is voor de uitvoeringsdatum.

Verduin: “Er moet nog veel gesaneerd worden, maar met een goede ondersteuning is een aardige slag te maken.” Volgens de bestuurder biedt Projecten LTO Noord met asbestsaneerder Man&Mach een betrouwbare partner, die elders al heeft bewezen de klus te kunnen klaren. “We willen het makkelijk maken en betaalbaar houden.”

Collectief traject
Projectleider Sylvia Koenders begeleidt het collectieve saneringsproject namens Projecten LTO Noord. Ze hoopt dat agrariërs in Noord-Holland net zo actief deelnemen als de collega’s in Groningen, Friesland en Drenthe. “We begrijpen dat het moment misschien beter kan. Het is oogsttijd in de tuinbouw en akkerbouw. Melkveehouders kampen momenteel met lage melkprijzen. Misschien trekt de provinciale subsidie toch een aantal van hen over de streep. In ieder geval waren er op de voorlichtingsbijeenkomst al bijna vijftig man.”

Vergoeding
Wie saneert, krijgt een vergoeding van 4,50 euro per vierkante meter van de provincie. Voorwaarde is dat zonnepanelen op het dak komen en dat minimaal 250 vierkante meter asbest verdwijnt. Er is een maximum van 15.000 euro stimuleringsgeld. De aanvraag moet voor het einde van deze maand binnen zijn. Ook kan aanspraak worden gemaakt op een landelijke saneringssubsidie van maximaal 25.000 euro. Het bedrag per vierkante meter is ook 4,50 euro. Zonnepanelen zijn hierbij geen verplichting. Deze regeling loopt tot en met 2019. Koenders: “Voordeel is dat deze subsidie achteraf is aan te vragen.” Meer informatie over beide regelingen vindt u op www.agroasbestveilig.nl/noord-holland.

Aanmelden
Leden uit Noord Holland die zich aanmelden bij Projecten LTO Noord (via www.komvanjedakaf.nl) worden door Man&Mach benaderd voor een offerte. Hetzelfde bedrijf als in Groningen, Friesland en Drenthe, die leden van asbestdaken af heeft geholpen. Man&Mach zorgt dat het asbest volgens de regels van het dak wordt gehaald en wordt afgevoerd. Koenders benadrukt dat deelname vrijblijvend is. “We hebben met verschillende partijen gesproken en Man&Mach kwam als beste uit de bus, maar wij raden agrariërs evengoed aan meerdere offertes te laten maken.”

Dit artikel verscheen in Nieuwe Oogst op 20 augustus 2016. Tekst en foto door Hans van der Lee voor Projecten LTO Noord.

No Comments Yet.

Leave a comment