Omzien naar de boer met AgroZorgwijzer

Collega Elsbeth Veltink is bij AgroZorgwijzer verantwoordelijk voor training en voorlichting. Lees hieronder haar verhaal over AgroZorgwijzer. "Boeren praten niet graag over hun gevoelens, voelen een enorme verantwoordelijkheid en gaan bij problemen vaak eerder meer dan minder werken. Dat is niet de oplossing."

“Er gebeurt veel in de melkveehouderij. Eigenlijk in de hele agrarische sector.  Ik zie daardoor de druk bij sommige melkveehouders toenemen. Tegelijkertijd heerst er binnen de agrarische sector een redelijk gesloten cultuur: boeren spreken niet snel over hun gevoelens, laat staan over mentale problemen of de toenemende druk die ze ervaren op hun boerderij. Een boer voelt zich vaak enorm verantwoordelijk om het agrarisch bedrijf voort te zetten. Hij of zij draagt immers de zorg voor levende have, waar moeten die heen als het bedrijf ermee stopt? Het is vaak ook het familiebedrijf dat hem of haar is gegund door familie. Die kijken over de schouder mee naar de boerderij. In plaats van aandacht geven aan zichzelf, gaan boeren nog méér werken. Dat is niet de oplossing."

Erfbetreders schakel tussen boer en hulp

"AgroZorgwijzer ​wil bijdragen aan een oplossing. We brengen de toenemende druk die boeren ervaren en de psychosociale problemen onder de aandacht. AgroZorgwijzer ​kan een schakel tussen de reguliere hulpverlening en de agrarische sector ​zijn. Dat lukt ons door erfbetreders de juiste handvatten te geven om alarmerende signalen te herkennen bij boeren."

Veranderingen opmerken

"Erfbetreders zoals dierenartsen en voerleveranciers leren welke signalen wijzen op mogelijke psychosociale problemen. Deze regelmatige bezoekers merken vaak als eerste veranderingen op het bedrijf en bij de boer op. Denk aan gezondheidsklachten bij de boer, achterstallig onderhoud aan de boerderij, verminderde zorg bij dieren of rekeningen die niet of te laat betaald worden. Door erfbetreders te leren hoe ze hierover in gesprek kunnen gaan met de boer, is de eerste stap naar reguliere hulpverlening gezet. Erfbetreders kunnen de boer vervolgens met behulp van het AgroZorgwijzer Verwijsschema doorverwijzen naar professionele hulpinstanties."

Omzien naar de boer

"Ik merk dat AgroZorgwijzer steeds bekender wordt, erfbetreders zijn blij met de handvatten die geboden worden. Zij volgen bijvoorbeeld trainingen als ‘Oordeelloos communiceren’ en’ Signalen verminderde dierzorg’. In eerste instantie richt AgroZorgwijzer zich op de zuivelsector, maar ik zie kansen dat ook andere sectoren met sectorpartijen zich aansluiten bij AgroZorgwijzer. De hierboven geschetste problematiek speelt niet alleen op het melkveebedrijf, maar ook in andere sectoren. Laten we gezamenlijk omzien naar de boer!"

Meer informatie

Wilt u meer weten over AgroZorgwijzer of de trainingen Neem dan contact op met Elsbeth Veltink via eveltink@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment