Agro-zorgnetwerkkaart hulpmiddel voor agrariër en zorgverlener

Collega Fleur Bartels was betrokken bij de totstandkoming van de Agro-zorgnetwerkkaart. De Agro-zorgnetwerkkaart moet boeren en hun omgeving helpen met het vinden van de juiste (psychosociale) hulp. Daarnaast krijgen professionele hulpverleners met de kaart inzicht in het netwerk van een agrarisch ondernemer.

Met de Agro-zorgnetwerkkaart hoopt Fleur de drempel voor agrariërs om psychosociale hulp te zoeken te verlagen. We willen een brug bouwen tussen de professionele hulpverlening en de agrarische sector”, zegt Fleur Bartels van Projecten LTO Noord. Bartels is betrokken bij de totstandkoming van de kaart. "Voor boeren is het soms lastig om te weten waar je terecht kunt voor passende psychosociale hulp maar ook het daadwerkelijk om hulp vragen is lastig", vindt Bartels. "In de agrarische sector geldt toch vaak: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar er komt nu zoveel op boeren af: politieke discussies, waardering vanuit de maatschappij. Er zijn veel onzekerheden waarmee ze te maken krijgen. De zorgnetwerkkaart laat boeren zien waar en aan wie ze hulp kunnen vragen."

Inzicht in netwerk agrariër

Ook in de netwerkkaart voor zorgverleners een handig hulpmiddel. Niet alle hulpverleners zijn bekend met de wereld van de boer. Ze noemt als voorbeeld dat een boer na lang wikken en wegen met zijn klachten naar de dokter gaat en daar het advies krijgt om „rustig aan te doen en twee weken op vakantie te gaan.” Bartels: „De meeste boeren kunnen natuurlijk niet zo maar eventjes twee weken weggaan. Uit dit soort voorbeelden kun je opmaken dat professionele hulpverleners niet altijd goed bekend zijn met de wereld van de boer.”

Naast boeren en hulpverleners kunnen ook erfbetreders gebruik maken van de Agro-zorgnetwerkkaart. "De kaart kan ook erfbetreders, zoals dierenartsen, handvatten bieden. Erfbetreders signaleren veel, bewust of onbewust. Maar het nemen van een vervolgstap kan lastig zijn. Hopelijk kunnen ze met behulp van deze kaart wel die vervolgstap nemen", zegt Bartels.

De Agro-zorgnetwerkkaart is door Fleur Bartels namens het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren opgesteld en door LTO, ZuivelNL, Nederlandse Zuivel Organisatie, Zorg om Boer en Tuinder, Ministerie van LNV, verschillende agrarische ondernemers, huisartsen, GGD, 113 Zelfmoordpreventie, GGZ en Arq Kenniscentrum impact (een kennis- en adviescentrum voor psychosociale zorg).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Agro-zorgnetwerkkaart of over het Vertrouwensloket? Neem dan contact op met Fleur Bartels via fbartels@projectenltonoord.nl of bel naar 088 8886677.

No Comments Yet.

Leave a comment