Agro Werkt Onbeperkt goed middel voor verbinding agrarische sector en mensen met beperking

In een interview met Nieuwe Oogst vertelt Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken hoe hij aankijkt tegen de agrarische sector en de omgang met arbeidsbeperkte mensen. Daarbij noemt hij ook het project Agro Werkt Onbeperkt als goede invulling. Met Agro Werkt Onbeperkt informeert projectleider Liesbeth van der Vegt agrarische ondernemers over het werken met mensen met een arbeidsbeperking. Lees hieronder het artikel.

Omroep KRO-NCRV en Brink besloten eind 2019 gezamenlijk de aanvankelijke termijn van één jaar te verlengen tot de verkiezingen in maart 2021. De omroep schreef vorig jaar een wedstrijd uit om een minister van Gehandicaptenzaken te vinden. Brink, toen nog gemeenteraadslid in Hardenberg, deed mee aan die verkiezing en won.

U had niet genoeg aan één jaar om een lans te breken voor mensen met een beperking?

‘Nee, dat klopt. In Nederland zijn er bijna 3 miljoen mensen met een handicap. Een enorm grote en diverse groep mensen. Jong en oud, licht verstandelijk of meervoudig complex gehandicapt, visueel of auditief. ‘Omdat de belangen van mensen met een beperking niet door één Haags ministerie vertegenwoordigd wordt, willen ik en de omroep doorgaan op de ingeslagen weg om impact te maken voor deze belangrijke doelgroep.’

Welke plek heeft de land- en tuinbouw hierin?

 ‘Je kunt dan vooral denken aan zorgboerderijen, waar mensen met een beperking meewerken. Een mooi voorbeeld is de docuserie die Ivo Niehe onlangs maakte: Een jaar op Overkempe. Zo’n 135 jongeren en volwassenen proberen in woon- en werkgemeenschap Overkempe onder professionele begeleiding van onder meer akkerbouw- en veeboeren alles uit het leven te halen wat erin zit.’

Hoe taxeert u landelijk de arbeidssituatie in de land- en tuinbouw voor deze doelgroep?

 ‘In de agrarische sector zijn veel mensen die hard werken en een groot sociaal hart hebben. Toen ik nog gemeentepolitiek deed in Hardenberg, sprak ik veel met ondernemers en ik kwam ook wel op boerenbedrijven. ‘Het kost vaak wat meer tijd als je als boer aan de slag gaat met zorgcliënten, maar het levert ook veel op. Wij zijn niet alleen zorgvragers, maar óók aanpakkers. Laat zien wat je doet op het bedrijf en hoe de medewerkers erin passen. Daarmee stimuleer je juist weer andere ondernemers om hetzelfde te doen. Dat gebeurt nog te weinig. In die optiek ben ik blij met hoe LTO invulling geeft aan de participatiewet via Agro Werkt Onbeperkt.’

Kan zoiets ook slagen buiten een zorgsetting, op een regulier bedrijf?

‘Ja, er zijn vrij veel mensen met een autistische stoornis, psychische aandoening of een licht verstandelijke beperking die bij gewone agrarische bedrijven werken. Vaak is het goed om daar een jobcoach of iemand uit de gemeente te laten meekijken of de setting goed is. ‘Denk aan het belang van een prikkelarme omgeving en voldoende structuur. Als dat lukt, voldoen zulke krachten vaak geweldig. Gemeenten mogen zich nog wel meer inspannen, vind ik. Want er ligt een groot verborgen arbeidspotentieel.’

Meer informatie

Lees meer over Agro Werkt Onbeperkt en de verbinding tussen de agrarische sector en mensen met een beperking op deze website of neem contact op met Liesbeth van der Vegt via lvdvegt@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment