Agro Werkt Onbeperkt, een successtory die aandacht verdient!

Agro Werkt Onbeperkt: een successtory die aandacht verdient!

In mijn vorige column heb ik al aangestipt dat we eigenlijk veel te weinig stil staan bij successen. De ‘flops’ blijven altijd lang hangen,  de dingen die goed gaan lijken zo gewoon.  Een vreemd mechanisme dat ik graag wil doorbreken. Daarom wijd ik deze column met veel plezier aan een geweldig mooi project: Agro Werkt Onbeperkt!

Boeren en tuinders zijn naast ondernemer vaak ook werkgever. Binnen dat werkgeverschap maken zij keuzes. Wie schakelen ze in? Hoeveel mag het kosten? Met het project Agro Werkt Onbeperkt dat we uitvoeren onder de vlag van LTO Nederland , stimuleren we enerzijds boeren en tuinders om mensen met een arbeidsbeperking in te zetten en anderzijds zijn we de verbinder in verschillende arbeidsmarktregio’s. Kansen voor zowel deze werknemers die ondersteuning nodig hebben om aan een baan te komen én kansen voor ondernemers. Ondernemers bieden gemotiveerde arbeidskrachten perspectief en bij andere werknemers wordt werk uit handen genomen, zodat zij zich kunnen richten op andere taken om hun kwaliteiten optimaal te benutten. Dat levert, naast een goede sfeer op het bedrijf, ook een efficiëntere bedrijfsvoering op.

Waar ik echt trots op ben, is dat ik zie dat er binnen dit project buiten de gebaande paden is gedacht. Hierbij wordt helder waar onze kwaliteiten liggen en waar projectleiders van Projecten LTO Noord het verschil maken in hun werk. Op een beeldende manier wordt duidelijk gemaakt welke mogelijkheden er liggen voor onze medemensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn  interessante filmpjes met eerlijke praktijkverhalen gemaakt en veel goede artikelen verschenen. Maar ook de zakelijke informatie over wet- en regelgeving is in orde. Zo kunnen boeren en tuinders op een aansprekende manier zien wat de mogelijkheden zijn en hoe het in zijn werk gaat om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het resultaat staat: een infrastructuur die boeren en tuinders helpt om hun weg te vinden in de arbeidsmarktregio’s om te komen tot een duurzame plaatsing van nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking.

Het project is opgepakt in LTO Nederland verband en dat is goed. Hiermee hebben we een landelijk bereik en is de kans van slagen groter. We laten zien dat er ‘bottom up’ prima samengewerkt kan worden. Belangrijk is ook dat er wordt samengewerkt  met partijen die toegevoegde waarde hebben. In het netwerk ‘Agro Werkt Onbeperkt’ werken we samen met  Colland, UWV, SBCM, de AOC Raad en de sociale werkvoorziening. Dit netwerk is waardevol, we benutten kennis en kunde van elkaar en we geven  mensen met een arbeidsbeperking een mooie kans op leuk werk. Kortom: een successtory die aandacht verdient en alleen maar winnaars kent! Nieuwsgierig naar dit project? Bekijk de korte trailer hieronder of lees hier meer!

Evelien Kloosterboer

107

No Comments Yet.

Leave a comment