Agrarische sector klaarstomen voor de volgende stap klimaatreductie

Klimaat is een hot item. En dat is niet zo gek, als je bedenkt dat in 2015 met het klimaatakkoord in Parijs ambitieuze doelen zijn gesteld om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Voorzitter Marc Calon van LTO Nederland sprak zich hier al duidelijk over uit in zijn opiniestuk in oktober in dagblad Trouw. ‘Als we dit vertalen naar de agrarische sector, dan moeten we aan de bak.’ Om daar even later aan toe te voegen: ‘De agrarische sector is niet het probleem, maar een deel van de oplossing.’

Om een deel van de oplossing te zijn, moeten we eerst helder voor ogen hebben wat het klimaatprobleem is. De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. In de agrarische sector kennen we drie type broeikasgassen: koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). De uitstoot van CO2 wordt met name veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Dieren stoten CH4 uit, vooral via pensfermentatie en mest;N2O komt met name vrij bij bemeste bodems.

Best practices

LTO Noord wil samen met leden op zoek naar best practices om de impact op het klimaat te verminderen, liefst met economisch voordeel. Dat betekent dat we met een palet aan onderwerpen nog meer ondernemers(groepen) willen mobiliseren. Eén van die onderwerpen is het opwekken van duurzame energie. Onze sector heeft bijvoorbeeld een enorm potentieel aan zonnedaken en kan met die hoeveelheid 500 tot 1000 procent meer produceren dan wijzelf nodig hebben.

Zo zijn we onlangs van start gegaan met het project ‘SamenZONderasbest’. Boeren en burgers verwijderen in dit project gezamenlijk asbest en laten vervolgens via een energie coöperatie zonnepanelen plaatsen op de boerendaken. Het vormen van een collectief (eventueel samen met burgers) biedt kansen om met gemeentes in gesprek te gaan om dit soort initiatieven mogelijk te maken. Wanneer dit goed uitpakt, verspreidt zich dit als olievlek over heel Nederland.

Beslistool carbon footprint

Met de niet-energie gerelateerde broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, begeven we ons op onbekender terrein. Welke maatregelen kan een ondernemer nemen om de broeikasuitstoot te reduceren? En wat is het effect van deze maatregelen op zowel de broeikasgasuitstoot, de bedrijfsvoering als de economie? Hiervoor is inzicht gewenst. Veel van de bouwstenen voor dit inzicht hebben we in huis. We zien de zuivelketen dit al oppakken. Maar ook de vlees- en akkerbouwketens hebben baat bij een tool waarin wordt berekend wat het verwachte effect is van bepaalde maatregelen op de carbon footprint en bedrijfsvoering. Zo kunnen agrarische ondernemers de juiste keuzes maken ten gunste van het klimaat én het eigen bedrijf.

Laatste stap

Marc Calon geeft in zijn opiniestuk verder aan dat de sector al grote stappen heeft gezet in het reduceren van broeikasgassen, maar dit geen reden is om achterover te leunen: ‘De zwaarste opdracht is immers de stap naar de laatste procenten reductie.’ Met het ontwikkelen van tools en het opzetten van ondernemersgroepen, willen wij onze leden ondersteunen bij het zetten van de volgende stap in de reductie van broeikasgassen. Daar maken we ons sterk voor.

Collega Auke Jan Veenstra werkt onder meer als programmamanager voor het LTO Noord Programma Klimaat en Energie. Deze blog schreef hij voor LTO Noord leden op de themapagina Klimaat en Energie.

No Comments Yet.

Leave a comment