Agrarisch Keurmerk Flexwonen geaccrediteerd

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen heeft van de Raad van Accreditatie het goede nieuws ontvangen dat het schema onder accreditatie kan worden toegepast. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit en veiligheid van tijdelijke huisvesting voor medewerkers op land- en tuinbouwbedrijven. Projectleider Peter Baltus begeleidde de ontwikkeling van het keurmerk van traject tot idee.

“Met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen kunnen onze ondernemers laten zien dat zij goede huisvesting een onderdeel vinden van goed ondernemerschap”, aldus Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Ondernemerschap bij LTO Nederland.

Accreditatie bevestigt kwaliteit van het keurmerk

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is medio 2019 gelanceerd. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit van tijdelijke huisvesting. De Wet Aanpak Schijnconstructies eist dat het keurmerk onder het toezicht van de Raad van Accreditatie valt en voor 1 september 2020 geaccrediteerd dient te zijn. De eerste stap in het accreditatieschema is nu tijdens deze overgangsperiode gezet en verliep soepel en snel.

Dat het schema nu onder accreditatie kan worden toegepast, bevestigt tevens de kwaliteit van het keurmerk. Als ondernemer toon je hiermee aan dat je goede en veilige huisvesting voor je werknemers gerealiseerd hebt. Dit kan het verschil maken voor het vinden en binden van nieuwe werknemers. Ook gemeenten juichen certificering van ondernemers en de waarborg van goede huisvesting toe. Inmiddels zijn al 65 agrarische ondernemers aangesloten.

Certificering voor komende seizoen

Met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen toont een ondernemer in de land- en tuinbouw aan dat zijn huisvesting aan de hoge eisen voor veiligheid, hygiëne en wooncomfort voldoet. Gecertificeerde ondernemers mogen de huisvestingkosten inhouden tot maximaal 20% van het wettelijk minimum loon als er een geldende cao van toepassing is. Voor medewerkers die onder de cao glastuinbouw vallen, geldt dit voor medewerkers die een dienstverband hebben dat voor 1 januari 2020 is aangegaan. Overigens wordt op dit moment onderhandeld over een nieuwe cao glastuinbouw.

Alle huisvestingslocaties van een ondernemer worden bezocht door een van de drie onafhankelijke Certificerende Instellingen. Daarnaast vinden er af en toe onverwachte audits plaats. Leden van LTO en de aan LTO gelieerde organisaties krijgen een korting van 100 euro op de certificeringskosten. Meer informatie op www.werkgeverslijn.nl/flexwonen.

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is een initiatief van LTO Nederland, de aangesloten regionale LTO organisaties, de gelieerde vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Glastuinbouw Nederland en werknemersorganisaties CNV vakmensen en FNV agrarisch en groen.

Meer informatie

Meer weten over het Agrarisch Keurmerk Flexwonen of samenwerken met projectleider Peter Baltus? Neem dan contact op door te bellen naar 088 888 6677 of mail naar pbaltus@projectenltonoord.nl.

No Comments Yet.

Leave a comment