Agrariërs aan zet bij ‘Waterpark Zuid-Holland’

LTO Noord Regio West en Projecten LTO Noord roepen grondeigenaren en -gebruikers in Zuid-Holland op om mee te denken over het project ‘Waterpark Zuid-Holland’. Ze organiseren in maart en april bijeenkomsten.  ‘We gaan ideeën ophalen bij de ondernemers en gebruikmaken van hun gebiedskennis en enthousiasme’, legt projectleider Lisette Witteman van Projecten LTO Noord uit.

Met het project ‘Waterpark Zuid-Holland’ wil LTO Noord voor ondernemers ruimte maken voor een duurzame voedselproductie, innovatie en nieuwe teelten, recreatie en toersime en alle andere vormen van grondgebruik. ‘Sommige ondernemers willen hier nu al mee aan de slag. Doordat dit project mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, is die mogelijkheid er’, vertelt Witteman.

Het Waterpark Zuid-Holland draagt bij aan het versterken van de regionale voedselketens, biodiversiteit, een goed vestigingsklimaat en klimaatbestendig gebied.

‘Het Waterpark kan verschillende vormen krijgen’, zegt Witteman. ‘We gaan aan de slag met andere manieren van doen en denken en het organiseren van een duurzame voedselvoorziening. Dit kan een nieuwe basis zijn voor een voedselnetwerk voor de inwoners van Zuid-Holland.

‘Denk bijvoorbeeld aan een alternatief voedselproductiesysteem, met verbrede bedrijven die naast landbouw ook een bijdrage leveren aan water-, landschaps- en natuurbeheer. En een systeem waarin functies als recreatie en toerisme ook kunnen worden gecombineerd.’

Het project is gestart met het benoemen van criteria voor het selecteren van polders die geschikt zijn voor dit project. ‘Voor het vervolg hebben wij de ideeën en gebiedskennis van de ondernemers nodig. Wij willen samen met hen de polders verkennen, ideeën bij hen ophalen en vervolgens samenwerken aan een nieuw businesscase en -plan’, aldus Witteman.

Bent u enthousiast, ruimdenkend en ziet u kansen voor duurzame voedselproductie, innovatie, nieuwe teelten en lokaal eigenaarschap in allerlei vormen van landgebruik? Denk met ons mee op de informatieavond over het project Waterpark!

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op:

 • Donderdag 22 maart 2018
  Locatie: Het Posthuis, Voorstraat 42 te Groot Ammers
 • Dinsdag 10 april 2018
  Locatie: Boerderij Het Lansingerland, Hoeksekade 146 A, 2661 JL Bergschenhoek
 • Dinsdag 3 april 2018
  Locatie: De Eendrachtshoeve, Tuinweg 3, 3284 XR Zuid-Beijerland
 • Donderdag 5 april 2018
  Locatie: IJsboerderij de Jong, Weipoortseweg 98, 2381 NJ Zoeterwoude

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Meer informatie vindt u in het informatieblad over het Waterpark: Waterpark Zuid-Holland informatieblad

Of op de projectpagina: https://www.ltonoord.nl/projecten/waterpark-zuid-holland

No Comments Yet.

Leave a comment