Evelien neemt afscheid

Op 1 juni werk ik precies 12,5 jaar bij Projecten LTO Noord. Een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Want, wat is er in die tijd veel gebeurd! Het is voor mij ook een moment om de balans op te maken en bij mezelf te rade te gaan waar mijn ambities liggen. Deze ‘reflectie’ heeft mij doen besluiten om afscheid te nemen van Projecten LTO Noord. Met pijn in het hart, dat wel. Ik kijk terug op een geweldige periode waarin ik veel heb geleerd, fijne mensen heb ontmoet en een goede bijdrage heb kunnen leveren aan de agrarische sector. Daar ben ik heel dankbaar voor, maar nu is het tijd voor het benutten van nieuwe kansen en mogelijkheden. Samen met mijn collega Ton Kraakman, met wie ik 12,5 jaar lang het bedrijf mocht aansturen, kijk ik in deze VragenVuur terug op deze mooie periode.

Want, in de 12,5 jaar die achter mij liggen, heeft de sector niet stilgestaan. Agrarisch Natuurbeheer was een lastig onderwerp in de LTO familie ruim 12 jaar geleden. Bij Projecten LTO Noord waren veel projectleiders, met name in Noord Nederland,  actief met dit onderwerp. En met resultaat: nu is het niet meer weg te denken en wordt het bijna als vanzelfsprekend gezien dat boeren zich ook met het beheer van de groene ruimte bezighouden.  

Ton: Dat klopt. Ik kan met nog goed herinneren dat onze collega Robert Metselaar met een groot team onder de naam Groenkracht werkte aan veel projecten. Hierin werkten wij nauw samen met agrarische natuurcollectieven. Onderwerpen als weidevogels, biodiversiteit, graslandbeheer vertaalden wij naar concrete resultaten. Ondertussen is dit een vast onderdeel van onze aanpak in projecten en zien we dat een deel van de projectactiviteiten nu door de collectieven zelf wordt uitgevoerd. Zij hebben inmiddels ook een groei en professionalisering doorgemaakt.

Evelien: Zo’n ontwikkeling geldt ook voor de multifunctionele landbouw. Waren er 12,5 jaar geleden nog een paar bedrijven met wat activiteiten erbij, nu is het een serieuze bedrijfstak. Van zorgboerderijen tot bedrijven met vergaderlocaties en/of boerderijwinkels: het is een breed aanbod dat aansluit bij wensen vanuit de maatschappij.

Ton: En ook hier is vanuit Projecten LTO Noord veel energie op gezet. Projectleiders die samen met ondernemers onderzochten wat de mogelijkheden zijn voor een rendabel bedrijf met nevenactiviteiten waar vraag naar is.  In aanvang heeft deze ontwikkeling nogal wat ‘geschuurd’ binnen de productielandbouw. Maar de inzet op de productie en vermarketing van streekproducten, in eerste instantie in West Nederland,  heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik denk dat we met onze inzet hebben bijgedragen aan een belangrijk stuk maatschappelijke dienstverlening. In economische zin gaat het bij genoemde neventakken al lang niet meer om ‘klein bier’.

Evelien: Op het gebied van ‘water’ is er ook veel gebeurd. Hadden we 12,5 jaar gelden één projectleider ‘water’, nu is er een programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) met meer dan 350 projecten waarin boeren samen met de waterschappen werken aan schoner water en een betere bodem.

Ton: En dat programma groeit nog steeds, zowel qua omvang als inhoud. In de toekomst komt ook het landelijke bodemprogramma onder de vlag van het DAW. Een geweldige ontwikkeling, want water en bodem zijn essentieel voor een gezonde toekomst van boeren bedrijven. Water op zich is geen onderwerp waar onze ondernemers direct warm voor lopen. Onze projectleiders slagen er steeds beter in de waterkwaliteitsopgaven(kwaliteit/kwantiteit) op het vizier te krijgen van onze ondernemers. Immers al deze resultaten dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit en de  kringlooplandbouw.

Evelien: We weten steeds meer onderwerpen aan elkaar verbinden en minder vanuit eilanden te werken. Dat zien we inderdaad bij DAW, waarin water en bodem projecten samen ondergebracht worden. Ervaring leert dat verbinding en open staan voor anderen leidt tot een succes.

Ton: Inderdaad, werkten we eerst vanuit twaalf marktgroepen, nu werken we met een integraal team waarin alle onderwerpen aan bod komen. Een uitdaging blijft hoe je kansen verbindt over de negen provincies van ons werkgebied heen. Een belangrijke nog te zetten stap  is de nauwere samenwerking met LTO Noord en de lobby. Daar werken we hard aan en die samenwerking wordt alleen maar intensiever. Een goede zaak! En jij Evelien, hebt daar in de laatste jaren de fundamenten voor gelegd. Nu kan LTO Noord daar goed op doorbouwen. Ik kijk terug op een geweldige samenwerking met jou. Bedankt voor je tomeloze inzet, je collegialiteit en je professionaliteit. We zullen je missen! 

No Comments Yet.

Leave a comment