Achterhoek agro-innovatieregio

De Achterhoek heeft officieel de status gekregen van agro-innovatieregio van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  Die positie gaat het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) ruimte bieden om te experimenteren met nieuwe methoden en aanpassing van regels.

In het plan ‘Op weg naar nieuw perspectief’ om de landbouwvisie van minister Schouten te realiseren, wordt de Achterhoek nadrukkelijk genoemd als een regio die voorop loopt in het werken aan kringlooplandbouw. De resultaten en aanpak van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers en het project Kunstmestvrije Achterhoek hebben dat gestimuleerd. Ook de indruk die minister Schouten heeft opgedaan tijdens haar bezoek aan de Achterhoek in maart heeft bijgedragen aan dat positieve beeld.

Wensen boeren over kringlooplandbouw 

Vruchtbare Kringloop Achterhoek is uitgenodigd voor een overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tijdens dit overleg zal VKA een concreet lijstje met ideeën en plannen op tafel leggen namens de deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek. 
De boeren hebben door hun deelname aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek sinds 2014 al veel kennis en ervaring opgedaan met kringlooplandbouw. Zij weten wat werkt in de praktijk en kunnen met hun ideeën kringlooplandbouw bevorderen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze projecten die lopen binnen de agro-innovatieregio Achterhoek? Neem dan contact op met projectleider Ilona Baan via ibaan@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment