Klantervaringen

Wim van den Boonen, bestuurder LTO Nederland:

"LTO Nederland vindt goed werkgeverschap belangrijk en wil dat ook uitstralen. Met een eigen huisvestingskeurmerk, dat gedragen wordt door werkgevers en werknemers, laten we zien dat we huisvesting voor tijdelijk personeel goed regelen in onze sector. Peter heeft als projectleider in dit traject voortreffelijk de kar getrokken en de juiste mensen aan elkaar verbonden. Ik hoop dat binnenkort alle ondernemers dit keurmerk kunnen dragen."

P. van Osch, directeur Veiling Zaltbommel en kernteamlid van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard:

‘Vanuit de behoefte van ondernemers probeert het Glastuinbouwpact nieuwe energie te generen voor de ontwikkeling van glastuinbouwbedrijven in ons gebied. Op elk thema, zoals water, scholing, imago en innovatie, is er behoefte aan begeleiding, sturing en organisatie. Middels het pactmanagement van Projecten LTO Noord wordt hier op professionele wijze invulling aangegeven. Een cruciale factor waardoor we de glastuinbouw in de Bommelerwaard & Neerijnen op een hoger plan kunnen brengen!’

Hugo Vernhout, directeur-rentmeester Landgoed Vilsteren, over het project Landgoed Vilsteren:

‘De samenwerking met de projectleiders verliep erg prettig. We merkten meteen al dat de organisatie een uitgebreid netwerk en kennis en expertise heeft waar wij veel profijt van hebben.’

Ruben Ham, landelijk adviseur werkgeversdiensten bij UWV, over het project Agro Werkt Onbeperkt:

‘Projecten LTO Noord zorgt voor effectieve en deskundige projectleiding. Daardoor draagt dit project daadwerkelijk bij aan het stimuleren van werkgevers in de land- en tuinbouw om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.’