Aanmeldformulier bijeenkomsten Boert Bewust – Regio Noord

Aanmelden is verplicht. Graag per persoon dit formulier invullen. I.v.m. coronamaatregelen willen we graag precies weten hoeveel mensen er aanwezig zijn en wie er aanwezig zijn. Op die manier kunnen we achteraf bij eventuele ziekteverschijnselen de andere aanwezigen rechtstreeks informeren. Uiteraard respecteren we tijdens de bijeenkomst de voorgeschreven 1,5 meter en hygiëne voorschriften. Heeft u ziekteverschijnselen? Dan verzoeken wij u om thuis te blijven.
Uiterlijke aanmelddatum is woensdag 19 augustus. Nadere informatie over de locaties volgen z.s.m.