Aanmelden DAW themabijeenkomst Bermmaaisel

De eerste themabijeenkomst vanuit het project ‘Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Zuidoost Veluwe’ vindt plaats op 20 maart 2019. Het thema van de bijeenkomst is de bodem. De bijeenkomst zal gaan over het bodemprogramma van het waterschap en het belang van bodem en bodemleven voor uw bedrijf met de sprekers Marinus van Dijk van waterschap Vallei en Veluwe en Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut. Een interessant onderwerp voor iedere ondernemer die de bodem ziet als basis voor zijn productie en die de bodem gezond en weerbaar wil houden.

De bijeenkomst is op maandagmiddag 20 maart vanaf 13.00 uur bij dorpshuis Voorst, Schoolstraat 14 te Voorst. U bent van harte welkom, het beloofd een interessante middag te worden. Vergeet niet uw collega, buurman of kennis mee te nemen, iedereen is welkom! Aanmelden is verplicht in verband met catering

13.00 uur                            Inloop

13.10 uur                             Opening door Edwin Haasjes

13.20 uur                             Bodemprogramma waterschap Vallei en Veluwe door Marinus van Dijk

14.15 uur                             Pauze

14.30 uur                            Bodem en bodemleven door Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut)                    

15.45 uur                            Uitsmijter en vervolg DAW Zuid-Oost Veluwe

16.00 uur                            Afsluiting en drankje

Wij zien uit naar uw komst! 

Uitnodiging themabijeenkomst: gebruik van maaisel in de agrarische sector

De tweede themabijeenkomst zal over het gebruik van maaisel/reststromen in de landbouw gaan. Hiervoor is een aannemer uitgenodigd, Hooijker Renkum BV en er zijn verschillende partijen uitgenodigd die reststromen produceren, gemeenten, waterschap, omgevingsdienst, provincie, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast is Anet Bovendeert aanwezig, zij heeft veel praktische kennis en ervaring over deze thematiek.

Wij hopen dat u als agrarier aanwezig zult zijn om gezamenlijk een stap te maken in het gebruik van groene reststromen op uw bedrijf om zo de bodem te verbeteren!

De avond wordt gefaciliteerd door Frans Scheepens van circulair terreinbeheer (www.circulairterreinbeheer.nl)

U bent van harte welkom op woensdagavond 17 april om 19.45 uur bij dorpshuis Voorst, Schoolstraat 14 te Voorst het beloofd een interessante avond te worden. Vergeet vooral ook niet uw collega, buurman of kennis mee te nemen!

Graag aanmelden in verband met catering. Klik hier voor het aanmeldformulier. Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

19.45 uur                            Inloop

20.00 uur                            Opening en voorstelronde

20.15 uur                            Nut en noodzaak gebruik reststromen in landbouw

20.40 uur                             Wens en ambitie vanuit verschillende partijen

21.00 uur                            Pauze                  

21.10 uur                            Samen verder; wat is er nodig, wat wilt u?

21.30 uur                            Praktijkervaring door Anet Bovendeert

22.00 uur                            Afsluiting en borrel

Wij zien uit naar uw komst!

Namens LTO Afdeling Zuid-Oost Veluwe,

Evert-Jan Wijers