Aanmelden DAW themabijeenkomst Bermmaaisel

Thema: gebruik van maaisel in agrarische sector

De tweede themabijeenkomst gaat over het gebruik van maaisel/reststromen in de landbouw. Hiervoor is een aannemer Hooijker Renkum BV uitgenodigd en er zijn verschillende partijen die reststromen produceren zoals gemeenten, waterschap, omgevingsdienst, provincie, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast is Anet Bovendeert aanwezig, zij heeft veel praktische kennis en ervaring over deze thematiek.

Wij hopen dat u als agrarier aanwezig zult zijn om gezamenlijk een stap te maken in het gebruik van groene reststromen op uw bedrijf om zo de bodem te verbeteren! De avond wordt gefaciliteerd door Frans Scheepens van circulair terreinbeheer (www.circulairterreinbeheer.nl)

U bent van harte welkom op woensdagavond 17 april om 19.45 uur bij dorpshuis Voorst, Schoolstraat 14 te Voorst het beloofd een interessante avond te worden. Vergeet vooral ook niet uw collega, buurman of kennis mee te nemen!

Graag aanmelden in verband met catering. Klik hier voor het aanmeldformulier. Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

19.45 uur                            Inloop

20.00 uur                            Opening en voorstelronde

20.15 uur                            Nut en noodzaak gebruik reststromen in landbouw

20.40 uur                             Wens en ambitie vanuit verschillende partijen

21.00 uur                            Pauze                  

21.10 uur                            Samen verder; wat is er nodig, wat wilt u?

21.30 uur                            Praktijkervaring door Anet Bovendeert

22.00 uur                            Afsluiting en borrel

Wij zien uit naar uw komst!