Aanmelden excursie natuurinclusieve landbouw in Overijssel

Vrijdag 13 december: excursie natuurinclusieve landbouw in Overijssel

Natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit zijn termen die we steeds vaker horen. Maar welke stappen kun je als boer zetten? Veel boeren blijken behoefte te hebben aan meer inspiratie en meer kennis over dit onderwerp. Vanuit het project Natuurlijk Kapitaal organiseren we daarom op vrijdag 13 december van 11.00 tot 15.00 uur een excursie naar twee ondernemers die al met natuurinclusieve landbouw bezig zijn: Geert Stevens en Jan Hein Nikkels in Holten.

Geert Stevens heeft een gangbaar melkveebedrijf. In het afgelopen jaar heeft hij grote stappen gezet richting grondgebondenheid en heeft hij het bedrijf geëxtensiveerd. Hij heeft weilanden met kruidenrijk grasland, akkerranden langs de mais en heeft onlangs ook de erfbeplanting aangepakt.

Jan Hein Nikkels heeft een biologisch melkvee- en pluimveebedrijf. Op meerdere manieren werkt hij op zijn bedrijf aan biodiversiteit: er is een perceel ingericht voor weidevogels, er worden zoveel mogelijk kringlopen gesloten, hij is bezig met het opwaarderen van de grond (koolstof binden) en de beplanting rondom de gebouwen is aangepast aan de omgeving.

Natuurlijk kapitaal in de landbouw is een project van LTO Noord en OPG en valt onder het programma Natuur voor Elkaar van provincie Overijssel. Deze excursie wordt mogelijk gemaakt door Natuur voor Elkaar.

De aanmelding voor deze excursie is gesloten. Bent u agrarisch ondernemer in Overijssel en wilt u graag meer weten over natuurinclusieve landbouw of wilt u op de hoogte gehouden worden over toekomstige activiteiten? Laat uw gegevens achter via onderstaand formulier!

[ninja_forms id=45]