Aanmelden DAW Missie erfemissie

Geachte meneer/mevrouw,

Bedankt voor uw interesse in het project!

De inschrijf deadline van 14 maart 2018 is reeds verstreken. U kunt zich nog wél bij ons aanmelden. Deze aanmeldingen zullen apart genoteerd worden voor een eventuele tweede wervingsronde. 

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor het project ‘Missie Erfemissie’. Met dit project wordt er gestreefd naar het terugdringen van erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. De focus ligt hierbij met name op de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in het beheersgebied van Waterschap Hollandse Delta. Door stimulering voor het investeren en inrichten van wasplaatsen voor de landbouwspuit en verwerking van restvloeistoffen draagt dit project bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Als ondernemer kunt u zich aanmelden voor twee soorten installaties:
- De ‘eenvoudige wasplaats’: een wasplaats met afbraak door middel van compost (globale investering 3.000 euro)
- De ‘uitgebreide installatie’: een wasplaats met opvang en verwerking in bijvoorbeeld een Phytobac (globale investering van 12.000 euro)

Eventueel maatwerk afhankelijk van omvang en aard bedrijf is ook bespreekbaar.

Op beide mogelijkheden is 50% subsidie van toepassing.

Invulvelden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht.

JANEE

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u terecht bij Cor van Oers van Delphy via het telefoonnummer +31(0)6 – 53 42 72 46 of per mail via C.vanOers@delphy.nl .

 

Het DAW-project ‘Missie Erfemissie’ wordt financieel mogelijk gemaakt door Waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid Holland en ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland)