Aan de slag met kavelruil in Ommen-Dalfsen

In het gebied tussen Ommen en Dalfsen is veel animo om te beginnen aan een kavelruil, zo bleek onlangs bij een peiling van grondeigenaren. De kavelruilcommissie gaat voortvarend aan de slag en houdt in september wenszittingen. Projecten LTO Noord heeft het projectplan voor Vrijwillige kavelruil Ommen-Dalfsen gemaakt in samenwerking met het Kadaster, de financiering georganiseerd en verzorgt de communicatie met de boeren. 

7000 hectare

De vrijwillige kavelruil Dalfsen-Ommen omvat een gebied van ongeveer 7000 ha tussen Ommen, Dalfsen en Nieuwleusen, aan de zuidkant begrensd door de Vecht. Cor Udding van Projecten LTO Noord concludeert dat kavelruil voor vrijwel alle grondgebonden agrarische bedrijven in het gebied interessant is. ‘Ontwikkelingen gaan snel. Jaarlijks stopt een deel van de bedrijven. En bedrijven die doorgaan, nemen meer grond in gebruik. Die extra grond ligt vaak op te grote afstand en dus niet op de goede plek’, aldus Udding.

Projectplan en financiering

Udding is projectleider bij het CKO (Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel) en aangesteld als secretaris van de kavelruilcommissie. Udding’s werkgever Projecten LTO Noord heeft het projectplan voor Vrijwillige kavelruil Ommen-Dalfsen gemaakt in samenwerking met het Kadaster, en de financiering georganiseerd. Ook verzorgt Projecten LTO Noord de communicatie met de boeren.

Efficiënter gewas en melk produceren

Udding en Van Roekel benadrukken dat kavelruil in het gebied kan bijdragen aan het verbeteren van de efficiency van het telen van gewassen, het produceren van melk. En ook kunnen koeien de wei in. Van Roekel: ‘Een betere verkaveling betekent dat boeren en loonwerkers minder de weg op hoeven Dat spaart tijd en kosten, en is ook goed voor de verkeersveiligheid en het milieu.’

Wenszittingen

Voor het vrijwillige kavelruil Ommen-Dalfsen is in totaal drie jaar uitgetrokken.  In september zijn er wenszittingen. Iedere grondeigenaar wordt hier voor uitgenodigd en kan daar aangeven welke mogelijkheden hij of zij ziet. Na de wenszittingen gaat kavelruilcoördinator Albert Dankelman aan de slag. ‘Het uitgangspunt is dat ieder die meedoet, er beter van moet worden’, stelt Dankelman. ‘Dat is niet altijd makkelijk te realiseren, want we hebben slechts twee zaken waarmee we kunnen schuiven: grond en geld.’

Gunfactor

Dankelman benadrukt dat meedoen aan de kavelruil betekent dat je ook een ander wat moet gunnen. ‘Je moet kunnen accepteren dat het voordeel niet voor iedereen exact even groot zal zijn. De ervaring leert wel dat grondeigenaren die vanaf het begin actief meedenken, het verst komen.’

Dit artikel verscheen eerder in uitgebreide versie in Nieuwe Oogst. Tekst en foto door Berrie Klein Swormink voor Projecten LTO Noord.

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment