90 dagen Netwerkregisseur bij gemeenten Hardenberg en Ommen: Mogelijkheden voor boeren verkennen en beweging creëren

Alweer 90 dagen geleden ben ik begonnen als Netwerkregisseur bij de gemeenten Hardenberg en Ommen. Een mooie gelegenheid om terug te kijken en een blik vooruit te werpen. Begin januari startte ik met deze uitdagende opdracht. De gemeenten verdienen wat mij betreft een pluim voor het feit dat ze zoveel energie en financiële middelen willen inzetten om de ontwikkeling van de agrarische sector in hun gebieden te stimuleren. Aan mij de taak om als netwerkregisseur te verkennen welke behoeften er binnen en buiten de sector leven, welke partijen meewerken aan de ontwikkeling van de agrarische sector in Hardenberg en Ommen. En, om de ondernemers in beweging te brengen.

Wensen in kaart brengen

Iedere maandag rijd ik met plezier naar Hardenberg om daar op locatie te werken. Maar dat niet alleen. Ik spreek dan zo veel mogelijk af met boeren en betrokken organisaties. Als ik met hen om de tafel ga, dan hoor en zie ik het meest. Het is aan mij om in kaart te brengen welke wensen er bij boeren leven. En dat weten de boeren zelf het best. Ik bespreek met hen vragen als: Welke innovaties zie je om je bedrijf verder te ontwikkelen? Hoe wil je nog beter in kunnen spelen op wensen van de samenleving? Welke nieuwe producten kan of wil je ontwikkelen? Met organisaties onderzoek ik de mogelijkheden om samen op te trekken met de boeren om hen verder te helpen.

Thematisch aan de slag

Na 90 dagen heb ik een goed beeld van wat er leeft en heb ik al een mooie lijst met mogelijke projecten. De gemeenten hebben in hun visie een tiental thema’s benoemd waar projecten voor opgestart kunnen worden. Denk aan thema’s als mest, bodem en duurzame energie. Maar ook het kweken van nieuwe eiwitten, het creëren van nieuwe ervan bij boeren die ermee stoppen en de verbinding met de samenleving. De komende tijd zal ik samen met Henk Heusinkveld, medewerker van de gemeenten Hardenberg en Ommen en mijn collega Projectleider Edwin Haasjes invulling aan de thema’s gaan geven met ondernemers en lokale partners.

Win-win-situatie

Wat mij betreft levert de insteek van de gemeenten Hardenberg en Ommen alleen maar winnaars op. Voor de agrarische sector is het een mooie kans om zich verder te ontwikkelen. En, omdat de gemeente LTO Noord nauw betrekt bij de plannen, is het een prachtige kans voor LTO Noord om de kracht van de sector en haar organisatie te laten zien aan de samenleving. En de gemeenten? Die hebben over een aantal jaar nog meer agrarisch ondernemers om trots op te zijn!

No Comments Yet.

Leave a comment