Bewust bezig met schoon erf

Tjeerd Hoekstra is projectleider van het project Schoon Erf, Schoon Water. Volgens Hoekstra kan een project alleen succesvol zijn als een boer er echt iets aan heeft. "Erfafspoeling is laaghangend fruit: je kunt relatief makkelijk en zonder al te hoge hoge kosten verbetering bereiken." Lees hieronder het gesprek tussen Hoekstra en deelnemende melkveehouder Herman Maneschijn.

Melkveehouder Herman Manenschijn uit Bunne zit niet te wachten op gedoe met controlerende instanties. Toen een bezoek van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD), in opdracht van gemeente Tynaarlo, leidde tot een opmerking over het lozen van erfafspoelwater in de sloot, bleef dat bij Manenschijn hangen als aandachtspunt. Daarom aarzelde de melkveehouder niet om zich aan te melden voor het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’. ‘Ik wilde weleens weten hoe het nou precies zit met de regels rondom erfafspoeling en wat in mijn situatie de mogelijkheden zijn om aan de huidige en toekomstige regels te voldoen’, zegt hij.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

‘Schoon Erf, Schoon Water’ is gestart onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In het geval van Manenschijn werken in het project samen: provincie Drenthe, waterschap Noorderzijlvest en LTO Noord. ‘Erfafspoeling hoort tot het laaghangende fruit als je wilt werken aan schoner oppervlaktewater. Je kunt in veel gevallen relatief makkelijk zonder hoge kosten verbetering bereiken’, vertelt Tjeerd Hoekstra van Projecten LTO Noord.

Hij is projectleider van ‘Schoon Erf, Schoon Water’. Hoekstra organiseert dit project in diverse regio’s en besteedt veel tijd aan overleg met partijen zoals waterschappen, provincies en gemeenten. ‘Mijn uitgangspunt is dat een project alleen succesvol kan worden als een boer er echt iets aan heeft.’

Bedrijfsbezoek

Een belangrijk onderdeel van het project was voor Manenschijn het bedrijfsadviesbezoek. ‘Van de twee adviseurs die langskwamen, begreep ik dat je als ondernemer veel vrijheid hebt bij het nemen van maatregelen om te voorkomen dat perssappen en ander vies water in de sloot terechtkomen.’ Het bezoek maakte duidelijk dat de melkveehouder niet in overtreding is zoals de RUD-medewerker eerder suggereerde. ‘Wel kreeg ik diverse adviezen om ongewenste situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld het opslaan van bijproducten in een slurf in plaats van los op het erf. En het aanbrengen van een laag stro onder de maiskuil om het vrijkomen van perssappen te voorkomen. Overigens was dat niet nieuw voor mij.’

Bezemschoon

Manenschijn kreeg ook te horen dat zijn erf altijd bezemschoon zou moeten zijn. ‘In de praktijk is dat nog niet altijd even simpel. We werken met een voermengwagen. Bij het laden daarvan valt er vaak wat voer op het erf. We hebben een rolbezem die makkelijk aan de minishovel te bevestigen is. Maar iedere dag vegen vergt wel discipline.’ Een subsidie van 1.000 euro als je een bovenwettelijke investering doet die ongewenste erfafspoeling tegengaat, hoort ook tot de mogelijkheden van het project. Manenschijn maakt er geen gebruik van. ‘Op dit moment zijn geen investeringen nodig. Het project heeft me opgeleverd dat het hier wel goed zit als het om erfafspoeling gaat.’ www.schoonerfschoonwater.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project Schoon Erf, Schoon Water? Neem dan contact op met projectleider Tjeerd Hoekstra via email thoekstra@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

Dit artikel stond in de Nieuwe Oogst van zaterdag 6 juli en is in opdracht van Projecten LTO Noord geschreven door Berrie Klein Swormink.

No Comments Yet.

Leave a comment