Evaluatie van pilot hergebruik spuiwater in fruitteelt

De Utrechtse fruittelers Wim van Wijk en Kees van Dijk pasten de afgelopen periode spuiwater toe op hun fruitbomen. De ontheffing op het gebruik van deze meststof  liep tot en met eind januari en werd door Projecten LTO Noord geregeld. De ervaringen met het gebruik van spuiwater als meststof worden nu geëvalueerd. De fruittelers zijn in ieder geval positief, spuiwater verbetert de bladvertering. De tijdelijke ontheffing voor spuiwater kan worden omgezet in een reguliere toelating, wanneer uit onderzoek blijkt dat het gebruik positieve effecten heeft gehad.

De eerste ervaringen met spuiwater in de fruitteelt zijn positief. De toepassing van de restvloeistof op perenbomen stimuleert de bladval en verbetert de bladvertering.

Binnen een innovatieproject in de provincie Utrecht verleenden het ministerie van LNV en het Ctgb voor de periode van 16 oktober 2018 tot en met 31 januari 2019 een ontheffing voor het gebruik van spuiwater als meststof op fruitbomen. De Utrechtse fruittelers Wim van Wijk en Kees van Dijk hebben de restvloeistof uit chemische luchtwassers van het varkensbedrijf van Wim van Vulpen in hun boomgaarden toegepast.

Van Wijk is positief over de toepassing, blijkt uit een eerste evaluatie. Hij vertelt ruim een week na de eerste bespuiting bij de start van de bladval al een duidelijk effect te zien was. ‘Het blad aan de behandelde bomen kleurde snel zwart en kwam al gauw onder de bomen te liggen.’ Volgens de fruitteler is het droge najaar met de relatief hoge temperaturen gunstig geweest voor de opname van spuiwater door het oude perenblad.

Tekst door Haije Dodde, lees verder via Nieuwe Oogst.

 

No Comments Yet.

Leave a comment