Samenwerken aan kringlooplandbouw

De variatie aan agrarische sectoren in Noord-Holland maakt het interessant om naast grond ook kennis en ervaring uit te wisselen. Reden voor de provincie om samen met Flynth, Agrifirm en Wageningen U&R het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland te initiëren. Projectleider Ton Kraakman coördineert het initiatief.

Hij is optimistisch over de winst die te halen valt door ondernemers. ‘Gaandeweg komen we er achter wat er economisch en bedrijfstechnisch mogelijk is.’ Melkveehouder Marco Klaver in Burgerbrug is een van de deelnemers. Sinds drie jaar wisselt hij percelen uit met akkerbouwer Adri Goudsblom in Sint Maarten. ‘Agrariërs hebben zich steeds meer gespecialiseerd. Niet alleen zijn de gemengde bedrijven verdwenen, maar vaak leggen akkerbouwers en tuinders zich tegenwoordig voornamelijk toe op één gewas.’

Bodemvruchtbaarheid

Zo is het teeltplan van Goudsblom vooral op poortaardappelen geënt. ‘Elk jaar hebben we voor een goede vruchtwisseling behoorlijke oppervlakten vers land nodig. Jaarlijks ruilen we percelen met nog tien andere ondernemers in de regio. Dat rondkrijgen is zo langzamerhand puzzelen voor gevorderden.’ De wet- en regelgeving – met name op het gebied van stikstof en fosfaat – maakt het extra interessant om meer samen te werken. ‘We kunnen nog veel van elkaar leren. Zo heb ik geregeld contact met een bollenteler, die mij zinvolle inzichten biedt over het bewerken van het land en het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid.’

Dat laatste baart Goudsblom al langer zorgen. ‘We merken dat het organischestofgehalte langzaam inteert. En echte mogelijkheden om meer mest toe te dienen zijn er niet. Daarom moten we zoeken naar andere technieken om het land toch op peil te houden.’ Mogelijke opties zijn het inzaaien van andere grasrassen als tussenteelt of andere vormen van landbewerkingen. Klaver: ‘Het mikt allemaal steeds nauwer. Voor akkerbouwers, tuinders en bollentelers gold dat al langer, omdat zij het nog veel eerder merken bij de oogst. Voor goede voeropbrengsten moeten we zelf ook kritischer kijken.’

Winst

Verder valt bij de overdracht van percelen nog winst te halen, zo vermoeden ze allebei. Op termijn zal nog meer van belang zijn wat de huurder met het land doet, meent Goudsblom. ‘En vooral hoe wordt omgesprongen met de bodemvruchtbaarheid.’ Klaver knikt: ‘Voorheen gingen we soms te gemakkelijk voor een mooie huuropbrengst. Maar dat zijn voordelen voor de korte termijn. Die kunnen zo teniet worden gedaan als het land weer opgeknapt moet worden.’

Belangrijk thema

Dat bodemvruchtbaarheid een steeds belangrijker thema wordt, staat voor Goudsblom als een paal boven water. ‘Ik hoop ook dat de deskundigen die bij dit project zijn betrokken, ons handvatten kunnen bieden. Ook om nog meer voordelen te halen uit de samenwerking met collega’s.’ Opzet van het project is om de kennis opgedaan in Vruchtbare Kringloop te delen met andere ondernemers. Projectleider Ton Kraakman: ‘Naast Klaver en Goudsblom nemen nog zeven vergelijkbare combinaties deel, die de onderlinge banden in dit project verder willen aanhalen.’

Meer informatie Vruchtbare Kringloop Noord-Holland vindt u op deze website.

Dit artikel verscheen in uitgebreidere  versie eerder ook in Nieuwe Oogst. Tekst en foto voor Projecten LTO Noord door Bert Hartman. 

No Comments Yet.

Leave a comment