2017: een jaar om trots op te zijn!

De Kerstdagen staan voor de deur en het is bijna 2018. Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Maar voordat we daar mee starten, gebruik ik dit moment om terug te kijken op 2017. Dat doe ik met veel plezier, want ik ben trots op wat we met elkaar gerealiseerd hebben.

We mochten dit jaar acht nieuwe medewerkers begroeten. Zij voelden zich snel thuis bij ons en zijn inmiddels allemaal al aan de slag in verschillende projecten. Financieel hebben we een positief resultaat gehaald en inhoudelijk hebben we mooie stappen gezet.

Aandacht voor bodem en water

‘Bodem’ heeft dit jaar de aandacht gekregen die het verdient en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer komt nu goed van de grond. In concrete opdrachten werken we hierin samen met boeren aan schoner water en een betere bodem. En dat mag iedereen weten! Daar hebben we het initiatief ‘De Waterkaravaan’ voor in het leven geroepen. Kort gezegd bestaat deze karavaan uit voorlichtingsbijeenkomsten, de website www.agrarischwaterbeheer.nl en een speciale bus die door het land langs inspirerende projecten rijdt. Een klein team van Projecten LTO Noord schrijft hierover verhalen en plaatst deze op social media, diverse websites en in Nieuwe Oogst.

Breder netwerk

Ik ben er trots op dat we ten opzichte van 2016 meer landelijke opdrachten hebben. We werken hierin op een positieve manier samen met ZLTO en LLTB/Arvalis. In deze opdrachten zien we dat ons netwerk breder wordt en dat wij samen met voor ons minder vanzelfsprekende partijen kunnen werken aan concrete resultaten voor de agrarische sector.

Bijdrage aan gebiedsproces

Ook het percentage regionale projecten is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Samen met LTO Noord pakken we een mooi aantal projecten op. Neem bijvoorbeeld het gebiedsproces Engbertsdijksvenen dat in maart dit jaar gestart is en waarvan LTO Noord bestuurlijk trekker is. Vier collega’s van Projecten LTO Noord nemen deel aan het kernteam en zetten zich in voor dit ingewikkelde gebiedsproces.

Boeren en tuinder actiever

We zien dit jaar ook dat boeren en tuinders zelf actiever worden met het oppakken van initiatieven die bijdragen aan een duurzamere sector. Zij hebben hiervoor ook een eigen bijdrage over. Op deze manier werken we echt samen aan een duurzame agrarische sector. En daar mogen we met elkaar heel trots op zijn!

 

No Comments Yet.

Leave a comment