2015, een goed jaar

Innoveren, stimuleren, ondersteunen en ontwikkelen. Dat is de rol van Projecten LTO Noord in de agrarische sector. Directeur Evelien Kloosterboer kijkt terug op een goed jaar. “In 2015 leverden wij met ruim 175 projecten een essentiële bijdrage aan een duurzame positie voor agrarisch ondernemers.”

 Projecten LTO Noord is een zelfstandig onderdeel van LTO Noord en werkte afgelopen jaar in opdracht van 115 verschillende opdrachtgevers. De organisatie brengt oplossingen voor agrarische vraagstukken door projecten van de grond te krijgen, te leiden en uit te voeren. Evelien Kloosterboer: “Dat doen wij met projectleiders met hart voor de agrarische sector, die weten wat er speelt en graag met de voeten in de klei staan.”

In een project brengt Projecten LTO Noord een groot aantal partijen om tafel. Daarin zit volgens Kloosterboer dan ook vaak het succes verankerd. “Door overheden, waterschappen, agribusiness, onderzoekers en boeren en tuinders bij elkaar te brengen, zijn we de verbindende factor in de sector.”

Die verbinding komt onder andere naar voren in het asbestproject AgroAsbestveilig. “Door goede samenwerking met verschillende partijen krijgen boeren inzicht in de mogelijkheden voor het verwijderen van asbest. Met collectieve saneringstrajecten ontzorgen we agrariërs waar mogelijk.”

Kloosterboer is trots op de Vruchtbare Kringloopprojecten waarin Projecten LTO Noord samen met LTO Noord een voortrekkersrol heeft. “Ruim 500 melkveehouders in de Achterhoek en Overijssel behalen hierdoor nu al financieel voordeel en werken tegelijk aan bedrijfsvoering die toekomstproof is. Het is geweldig dat er volgend jaar ook in andere regio’s Vruchtbare Kringloopprojecten van start gaan. Met deze concrete resultaten willen wij in 2016 het verschil blijven maken voor de sector.”

Deze tekst stond op 3 januari 2016 ook in Nieuwe Oogst. Infographic door Doeft voor Projecten LTO Noord.

No Comments Yet.

Leave a comment