1000e deelnemer Landbouwportaal Noord-Holland

Een bijzondere mijlpaal voor het Landbouwportaal Noord-Holland: duizend agrarische bedrijven hebben zich ingeschreven als deelnemer en dragen daarmee bij aan de doelen van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Collega's Dieuwke de Vries en Birgit Cortissos zijn verantwoordelijk voor de helpdesk van dit portaal terwijl collega Peter Baltus adviseert over het onderdeel erfemissie.

Bloembollenteler Jeroen Brouwer uit Den Helder is de duizendste deelnemer aan het Landbouwportaal Noord-Holland. Het portaal www.landbouwportaalnoordholland.nl biedt boeren en tuinders toegang tot informatie en subsidies om hun bedrijven, en daarmee het watersysteem en de bodem in Noord-Holland, gezonder en veerkrachtiger te maken.

Op aanraden van zijn vader, van wie hij het familiebedrijf in de toekomst overneemt, besloot Brouwer om zich aan te melden op het portaal. ‘Om onze kennis te verbreden en om te gaan met de steeds strengere regels rondom gewasbeschermingsmiddelen’, vertelt hij. ‘We merken dat de middelen alleen niet meer toereikend zijn om bijvoorbeeld bladluis en virussen te bestrijden. Dus moeten we andere manieren ontdekken om ons doel te bereiken.’

Vijf thema’s


Binnen vijf thema’s, te weten Erfafspoeling mineralen en nutriënten, Duurzaam Bodemgebruik, Gewasbeschermingsmiddelen, Perceel- en oeverinrichting & beheer en Voldoende zoetwatermaatregelen, kunnen ondernemers via het portaal een bedrijfsbezoek door een coach aanvragen voor een maatwerkadvies en uit een scala bovenwettelijke subsidiemaatregelen kiezen.

Adviezen en maatregelen dragen bij aan het verbeteren van bodemkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast, het bergen van zoetwater, het voorkomen van verziltingsproblemen en het verbeteren van de waterkwaliteit. Coachingsbezoek en subsidiemaatregelen zijn tot en met juni 2021 aan te vragen.


LTO Noord, de vier agrarische collectieven, de provincie en de drie waterschappen in Noord-Holland hebben zich voor de oprichting van dit portaal verenigd in het programma ‘Samenwerken aan Bodem & Water’.

Bron: Nieuwe Oogst

No Comments Yet.

Leave a comment