10 jaar Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO)

Het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel bestaat 10 jaar! Het CKO organiseert vrijwillige planmatige kavelruilen in Overijssel om zo te zorgen voor landbouwstructuurverbetering in Overijssel. In CKO werken LTO Noord en Kadaster samen met de provincie Overijssel.

In de uitvoering spelen Kadaster en Projecten LTO Noord een belangrijke rol. Projectleiders werken daarbij als kavelruilbegeleider maar ook als aanjager van een kavelruilproject en als gesprekspartner voor alle betrokken partijen in diverse gebieden. Ook verzorgt Projecten LTO Noord de procesondersteuning en communicatie rond CKO.

In opdracht van het CKO-bestuur heeft collega Bianca Domhof een filmpje gemaakt ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum. Klik hier om het filmpje te bekijken.

No Comments Yet.

Leave a comment