'Als melkveehouder spreek ik de taal van agrarische ondernemers'

Naast projectleider ben ik ook melkveehouder van beroep, waardoor ik de taal van de agrarische ondernemer spreek. Ik ben gemotiveerd om voor mijn collega-melkveehouders mogelijkheden te creëren om te ondernemen. In mijn kavelruilprojecten ben ik een procesbewaker, iemand die goed kan luisteren en kennis van zaken heeft. Ik wil graag doorpakken en de gewenste resultaten bereiken.

Een vrijwillig kavelruiltraject is vaak een complex proces, waarbij iedereen zijn eigen rol en taak heeft. Hierin is een goede samenwerking van groot belang, zowel tussen de verschillende adviseurs alsook met de betrokken commissieleden en grondeigenaren, om tot een structuurversterking van de landbouw te komen. Het doel is om de kostprijs te verlagen en de grondeigenaren meer ruimte te geven om te ondernemen. Mijn drijfveer is om gezamenlijk tot een optimaal resultaat te komen!

foto-website-2-gemiddeldOene werkt op dit moment onder andere aan:
- Vrijwillige kavelruilprojecten in Overijssel en Gelderland

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Oene de Jong of stuur Oene een e-mail.