'Ik wil duidelijkheid creëren door open en eerlijk te zijn naar iedereen.'

Ik houd mij als projectleider hoofdzakelijk bezig met het project Waterpark in Zuid-Holland waarin we een businesscase opstellen voor polders waar een wateropgave is. We willen door middel van gezonde voeding en innovatieve, nieuwe teelten een verbinding maken tussen het platteland en de stad. Dit project sluit mooi aan op mijn interesse voor de thema’s gebiedsontwikkeling en agrarisch natuurbeheer. Naast het project Waterpark ben ik ook betrokken bij Bewust Natuurlijk Luxe.

In mijn werk word ik enthousiast als ik iets kan bereiken waar zowel de samenleving als de agrarische ondernemers blij mee zijn. Ik denk in kansen en mogelijkheden, maar uiteindelijk wil ik vanuit commercieel oogpunt wel een project opleveren waar de agrarische ondernemer zijn brood mee kan verdienen. Mijn kracht ligt in het verbinden van verschillende partijen door gebruik te maken van mijn kennis over de agrarische sector en gebiedsontwikkeling.  Daarin houd ik van duidelijkheid. Een open en eerlijke houding is belangrijk zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

 

Lisette werkt op dit moment aan de volgende projecten:

-Waterpark
-Bewust Natuurlijk Luxe

Contact
Bel 088 888 77 66 en vraag naar Lisette Witteman of stuur Lisette een e-mail.