Portfolio Category: Ondernemerschap & onderwijs

Pootaardappelacademie

In de Pootaardappelacademie ontmoeten pootgoedtelers, medewerkers van handelshuizen, toeleveranciers, financiële instellingen en andere betrokkenen uit de pootgoedsector elkaar. Door intensief kennis uit te wisselen kunnen pootgoedtelers actief inspelen op veranderende omstandigheden en optredende knelpunten. Er wordt samengewerkt in bijeenkomsten volgens het principe “boeren leren van boeren”. Deelnemers aan de Pootaardappelacademie volgen themabijeenkomsten, expertisebijeenkomsten en minimaal…
Lees meer

Online Farm Visit

In samenwerking met Wageningen UR ontwikkelt Projecten LTO Noord een infrastructuur waarmee een virtuele rondleiding gegeven kan worden op de boerderij: Online Farm Visit.  De boerderij vanuit je broekzak! Hiermee kunnen studenten straks realtime interactief op afstand meekijken in de stal. In eerste instantie bij de innovatiecentra Dairy Campus of VIC Sterksel. Businesscase Na eerdere…
Lees meer

Scholing en Ontwikkeling

Goed opgeleide medewerkers van de toekomst Het primair agrarisch onderwijs en de land- en tuinbouw zijn gezamenlijk aan de slag met een duurzame samenwerking. Zij hebben naar elkaar uitgesproken in gesprek te willen blijven, gezamenlijk aan de slag te gaan met het ontwikkelen en verbinden van gezamenlijke activiteiten, verantwoordelijkheden neer te leggen waar ze horen…
Lees meer

Het Nieuwe Veehouden: Mogelijkmakers netwerken

Afgerond met succes! Innovatieve veehouders hebben vaak moeite om echt innovatieve plannen tot realisatie te laten komen. Het bestaande systeem rond de veehouderij is onvoldoende om deze initiatieven de ruimte te bieden. In Het Nieuwe Veehouden werkte een netwerk van mogelijkmakers om systeemveranderingen mogelijk te maken. Terugblik Projectleider Yvette van Wichen: “Het Nieuwe Veehouden is…
Lees meer