Portfolio Category: Klimaat & energie

Proef met Zinc-Bromide Redox Flow batterij

Op melkveebedrijf Borgman-Roeterdink (de ‘Fotonenboer’) vindt een proef plaats voor lokale energieproductie met opslag voor eigen gebruik. Dit gebeurt met een Zinc-Bromide Redox Flow batterij. Het is de eerste keer dat deze baanbrekende batterijtechniek in Nederland wordt getest. Een geslaagde proef kan het begin zijn van een revolutie in de energievoorziening. Het kan bedrijven namelijk…
Lees meer

Energieneutrale melkveehouderij Utrecht

Een van de doelstellingen van de Utrechtse melkveesector is om in 2020 nog maar een kwart van de elektra te verbruiken in vergelijking met 2014. Om dat te kunnen realiseren is het project Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht gestart. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt evenveel energie als dat het zelf uit duurzame energiebronnen opwekt. Voorbeeldbedrijven In het project…
Lees meer

Programma Klimaat en Energie

Met het 'Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren' heeft de sector zich verbonden aan  doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten, energie te besparen en duurzame energie te produceren. Om hier invulling aan te geven heeft LTO Noord het Programma Klimaat en Energie opgezet, waar Projecten LTO Noord mede uitvoering aan geeft. Pilot Expertisecentrum Energiebesparing Het…
Lees meer

AgroAsbestveilig

Voor 2024 moet asbest van de Nederlandse daken gesaneerd zijn. Daarom is een stimuleringsprogramma asbest opgezet. LTO Noord, ZLTO, LLTB, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea willen met dit programma agrarische ondernemers bewust maken van de asbestrisico’s en het proces van asbestverwijdering door de agrarische sector vergemakkelijken, verbeteren en versnellen. Voorlichting- en kenniscentrum Een…
Lees meer