Portfolio Category: Klimaat & energie

Smart Farmer Grid

In de agrarische sector fluctueert de energievraag sterk. Agrarische bedrijven kiezen er steeds vaker voor om de grote daken van hun stallen te voorzien van zonnepanelen of zelf windenergie op te wekken. Die grootschalige opwekking van energie betekent in de toekomst een uitdaging voor het elektriciteitsnet in het buitengebied. Hier is flexibiliteit in smart-grid-oplossingen van…
Lees meer

Proef met Zinc-Bromide Redox Flow batterij

Op melkveebedrijf Borgman-Roeterdink (de ‘Fotonenboer’) vindt een proef plaats voor lokale energieproductie met opslag voor eigen gebruik. Dit gebeurt met een Zinc-Bromide Redox Flow batterij. Het is de eerste keer dat deze baanbrekende batterijtechniek in Nederland wordt getest. Een geslaagde proef kan het begin zijn van een revolutie in de energievoorziening. Het kan bedrijven namelijk…
Lees meer

Energieneutrale melkveehouderij Utrecht

Een van de doelstellingen van de Utrechtse melkveesector is om in 2020 nog maar een kwart van de elektra te verbruiken in vergelijking met 2014. Om dat te kunnen realiseren is het project Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht gestart. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt evenveel energie als dat het zelf uit duurzame energiebronnen opwekt. Voorbeeldbedrijven In het project…
Lees meer

Programma Klimaat en Energie

Met het 'Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren' heeft de sector zich verbonden aan  doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten, energie te besparen en duurzame energie te produceren. Om hier invulling aan te geven heeft LTO Noord het Programma Klimaat en Energie opgezet, waar Projecten LTO Noord mede uitvoering aan geeft. Pilot Expertisecentrum Energiebesparing Het…
Lees meer