Portfolio Category: Gebied & inrichting

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Boeren werken samen met waterschappen aan schoon en voldoende water, onder dat motto is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in 2014 van start gegaan. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland en wordt samen met de waterschappen en de Ministeries van Economische zaken en Infrastructuur & Milieu uitgevoerd. Het doel is helder: in 2021…
Lees meer

AgroAsbestveilig

Voor 2024 moet asbest van de Nederlandse daken gesaneerd zijn. Daarom is een stimuleringsprogramma asbest opgezet. LTO Noord, ZLTO, LLTB, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea willen met dit programma agrarische ondernemers bewust maken van de asbestrisico’s en het proces van asbestverwijdering door de agrarische sector vergemakkelijken, verbeteren en versnellen. Voorlichting- en kenniscentrum Een…
Lees meer

Proef op de Som

Reductie van ammoniakemissie Proeftuin Natura 2000 heeft in de projectjaren 2011-2015 veel kennis opgedaan over de reductie van ammoniakemissie. In 2016 is de Proeftuin een nieuwe fase in gegaan met het deelproject Proef op de Som. Kennis op maat Met de hulp en feedback van 23 praktijkbedrijven werkt de Proeftuin aan het beschikbaar stellen van…
Lees meer

Vrijwillige kavelruil

Voordelen van kavelruil Vrijwillige kavelruil is uitgegroeid tot een belangrijk instrument voor structuurverbetering in de landbouw. Kavelruil kan bijdragen aan het ontstaan van grotere en beter bewerkbare percelen, kavels dichter bij huis en vergroting van de huiskavel. Bovendien, minder transportbewegingen verhoogt de verkeersveiligheid en verlaagt de CO2-uitstoot. Onze rol Projecten LTO Noord werkt als kavelruilbegeleider,…
Lees meer