Portfolio Category: Gebied & inrichting

Schoon erf, schoon water

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mag u als melkveehouder geen perssappen of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Het is een uitdaging om deze eisen te vertalen naar uw eigen erf en om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het…
Lees meer

Groene Linten Bijenlandschap

Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van ons voedsel dat groeit op het land, dus ook onmisbaar voor boeren. Maar helaas hebben bijen hebben steeds meer moeite om voldoende voedsel en beschutting te vinden. Agrariërs kunnen hen hierbij een handje helpen door bloemen te zaaien langs een sloot, een hoekje van een weiland of op…
Lees meer

Prima4a

Projectleiders Gerard Selman en André Rotteveel zijn in opdracht van Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouwgebied nabij Rijsenhout (Gemeente Haarlemmermeer) in samenhang met de herstructurering van bestaande glastuinbouwgebieden. Zo is in 2016 de komst van een 52 hectare grote tomatenkwekerij voorbereid en zijn meerdere bestaande bedrijven van eigenaar gewisseld.…
Lees meer

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Boeren werken samen met waterschappen aan schoon en voldoende water, onder dat motto is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in 2014 van start gegaan. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland en wordt samen met de waterschappen en de Ministeries van Economische zaken en Infrastructuur & Milieu uitgevoerd. Het doel is helder: in 2021…
Lees meer