Scholing en Ontwikkeling

Goed opgeleide medewerkers van de toekomst

Het primair agrarisch onderwijs en de land- en tuinbouw zijn gezamenlijk aan de slag met een duurzame samenwerking. Zij hebben naar elkaar uitgesproken in gesprek te willen blijven, gezamenlijk aan de slag te gaan met het ontwikkelen en verbinden van gezamenlijke activiteiten, verantwoordelijkheden neer te leggen waar ze horen en gezamenlijk te (blijven) communiceren.

Om hier uitvoering aan te geven, organiseert Projecten LTO Noord verdiepingsbijeenkomsten tussen onderwijs en bedrijfsleven, zetten we in op beroepenpromotie via Skills Netherlands en leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de invulling van stages op leerbedrijven.

Neem contact op met Liesbeth van der Vegt voor meer informatie.

No Comments Yet.

Leave a comment