Proef op de Som

Reductie van ammoniakemissie

Proeftuin Natura 2000 heeft in de projectjaren 2011-2015 veel kennis opgedaan over de reductie van ammoniakemissie. In 2016 is de Proeftuin een nieuwe fase in gegaan met het deelproject Proef op de Som.

Kennis op maat
Met de hulp en feedback van 23 praktijkbedrijven werkt de Proeftuin aan het beschikbaar stellen van laagdrempelige informatie over ammoniakreductie. We bieden de individuele veehouder kennis op maat, zodat hij op zijn eigen bedrijf aan de slag kan met passende maatregelen en instrumenten.

Proef op de Som is een initiatief van Wageningen UR en LTO Noord. Projecten LTO Noord geeft samen met WUR invulling aan de uitvoering van het project.

Neem voor meer informatie contact op met Cathy van Dijk

No Comments Yet.

Leave a comment