Leven Lang Leren Melkveehouderij

Zowel het onderwijs als de melkveehouders hebben belang bij goed regulier én cursorisch onderwijs. Het samen hierin optrekken bevordert de wervingskracht van de sector. Het project Leven Lang Leren Melkveehouderij brengt de vraag en aanbod van kennis in de melkveehouderij bij elkaar. Dat draagt bij aan een sterkere melkveehouderijsector. Het project is altijd actueel en nodig om de vooraanstaande positie te behouden ondanks de voortdurende veranderingen. Projectleider Elsbeth Veltink peilt als verbinder de behoefte van ondernemers en werkenden om tot een beter aansluitend en overzichtelijker kennisaanbod te komen. Hierdoor komt er inzicht in het (bij)scholingsaanbod en de ontwikkelingen in de arbeidsmarktbehoefte van de melkveehouderij.  Op de website van Leven Lang Leren Melkveehouderij staat het actuele scholingsaanbod.

Leven Lang Leren Melkveehouderij is een initiatief van ZuivelNL en de vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland.

Meer weten over dit project? Bekijk factsheet 1  en factsheet 2 of neem  contact op met verbinder Elsbeth Veltink.

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment