Category Archives: Ondernemerschap & onderwijs

Verbinder helpt kennisvragen melkveehouderij op te lossen

Het bij elkaar brengen van de vraag  en het aanbod van kennis in de melkveehouderij. Dat is vooral wat gebeurt in project ‘Leven Lang Leren Melkveehouderij’. Elsbeth Veltink van Projecten LTO Noord vervult sinds afgelopen voorjaar de rol van verbinder in het project. Wat doet ze als verbinder? ‘Het afgelopen half jaar heb ik veel…
Lees meer

Korte Ketens in het Liemers Landschap

De belangstelling voor voedsel uit de eigen streek groeit. Partijen in De Liemers haken aan op die trend met het project Korte Ketens in het Liemers Landschap. ‘Daarmee hopen we kansen te creëren voor ondernemers en tegelijk te werken aan de betrokkenheid van burgers bij de agrarische bedrijven in onze regio’, vertelt Karolien Hupkes, agrarisch…
Lees meer

‘Leerlingen uit praktijkonderwijs zijn niet altijd werkfit’

Als projectleider is Liesbeth van der Vegt vanuit Projecten LTO Noord betrokken bij het ontwikkelbedrijf, speciaal bedoeld om jongeren aan het werk te helpen in de land- en tuinbouw. Dit interview met haar verscheen onlangs in Nieuwe Oogst. Waarom zet LTO zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? ‘We willen aandacht hebben…
Lees meer

Elsbeth Veltink gestart als Verbinder Leven Lang Leren in de melkveehouderij

Op 1 mei is Elsbeth Veltink gestart als ‘Verbinder Leven Lang Leren in de Melkveehouderij’. Met de subsidie aan dit project ondersteunt ZuivelNL de LTO-visie over leven lang leren. Zowel onderwijs als ondernemers hebben belang bij goed regulier én cursorisch onderwijs. Het samen hierin optrekken draagt bij aan de wervingskracht van de sector. Elsbeth opereert…
Lees meer