Category Archives: Nieuws

Weg naar Vertrouwensloket landbouwhuisdieren vaker gevonden

Inspanningen Projecten LTO Noord zorgen voor grotere bekendheid vertrouwensloket Al meer dan acht jaar is hij betrokken bij het Vertrouwensloket Landbouwhuisdieren en nog steeds vindt Projectleider Menno Douma het mooi om hieraan zijn steentje bij te dragen. ,,Ik was tot voor kort alleen aanspreekpunt voor alle partijen die het loket ondersteunen”, vertelt hij. ,,Dat zijn…
Lees meer

Bij slimme inzet van zonnepanelen levert ‘Smart Farmer Grid’ win-win situatie op

In en om het Groningse Zuidhorn zijn voor het project ‘Smart Farmer Grid’ twee deelnetwerken van het elektriciteitsnet gedurende een jaar lang gedetailleerd gemeten op kwaliteit (Power Quality) van de stroomvoorziening, afnameprofielen en opwekkingprofielen. Het doel van het onderzoek was het beoordelen van de Power Quality van het elektriciteitsnet in een landelijk gebied, waarin met…
Lees meer

Afsluiting project IJKakker

Margreet Jongema was de afgelopen jaren projectleider van het project IJKakker. Met een drukbezochte slotbijeenkomst op donderdag 28 januari is dit project officieel afgerond. Drie jaar lang zijn binnen verschillende deelprojecten uiteenlopende adviesdiensten ontwikkeld en zijn daarnaast tal van belangrijke data verzameld. Resultaat van het project is dat de toepassing van precisielandbouw weer een stap…
Lees meer

Boeren en waterschappen werken aan schoon water

Schoon en voldoende zoet water is van groot belang voor de land- en tuinbouw. Boeren en tuinders kunnen hier zelf veel aan doen, bijvoorbeeld door het terugdringen van erfafspoeling. In Flevoland gaat een enthousiaste groep akkerbouwers hier samen met het Waterschap Zuiderzeeland mee aan de slag. Met het invullen van een “erfscan” krijgen ze inzicht in…
Lees meer