Category Archives: Nieuws

Animatie: ontstaan en tegengaan van ammoniakemissie

Ammoniakemissie is een veelbesproken onderwerp, zeker in de melkveehouderij. Maar waar komt ammoniakemissie eigenlijk vandaan? Waarom is het slecht en hoe kan je het verminderen? Deze vragen staan centraal in ons project Proeftuin Natura 2000. Benieuwd naar de antwoorden? Bekijk dan deze korte animatiefilm.

Kavelruil unieke kans voor een gebied

Losser staat aan de vooravond van een vrijwillige kavelruil. Die is anders dan gebruikelijk doordat in het ruilgebied drie Natura 2000-gebieden liggen. Collega Oene de Jong is hierbij nauw betrokken vanuit zijn rol als projectleider bij het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel. Benieuwd hoe zo’n kavelruilproject verloopt en welke uitdagingen er liggen? Lees dan verder. Jan Reimer,…
Lees meer

Kleine windmolenfabriek EAZ Wind geopend

Op vrijdag 10 juni opende EAZ Wind haar deuren van de nieuwe windmolenfabriek in Hoogezand. EAZ ontwikkelt kleine windmolens van 15 meter hoog, met een rotordiameter van 12 meter.  De kleine windmolen heeft in vergelijking met een grote windmolen een meer natuurlijke uitstraling en zorgt voor minder geluidsoverlast.  Gideon Kuijpers van Projecten LTO Noord was…
Lees meer

“Controle vervelend? Nee, het is een cadeautje!”

In Overijssel werken grondeigenaren  al enige tijd op een structurele manier aan het herstel en het verbeteren van de kwaliteit van het landschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het herstellen van houtwallen. Dat pakken ze daar goed aan met langjarige GBD (groene blauwe diensten) – contracten. En dan heb ik het echt over langjarig: contracten 21…
Lees meer