Category Archives: Nieuws

Vacature Projectleider Duurzaamheid

Standplaats: Zoetermeer Projecten LTO Noord zoekt een projectleider Duurzaamheid voor West-Nederland. Deze collega moet groepsgewijs agrarische ondernemers kunnen inspireren en faciliteren bij het creëren en benutten van kansen met het verder verduurzamen van het eigen bedrijf. De onderwerpen circulair werken, natuurinclusieve landbouw, het behouden en verbeteren van het maatschappelijk draagvlak, biodiversiteit, milieukwaliteit en energieneutraliteit vormen…
Lees meer

DAW-projecten in Gelderland van start

In de regio’s Winterswijk Huppel, Bommelerwaard en Vallei en Veluwe starten de komende maanden projecten op in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In de projecten maken agrariërs kennis met maatregelen waardoor percelen meer water kunnen vasthouden bij droge periodes of juist beter water kunnen afvoeren bij natte periodes. Verschillende collega’s van Projecten…
Lees meer

Column: Gewasbeschermingsvrij?

Tijdens een motortocht in mijn vakantie deze zomer viel mijn oog op een opvallend bord bij het binnenrijden van een klein, Frans dorpje in de Elzas. U herkent ze vast wel: de borden aan het begin van een dorpje met ‘Ville Fleurie’ of met de plaatsnaam waarmee het dorp een samenwerkingsverband heeft. Dit dorp had…
Lees meer

Glastuinders benutten netstroom flexibel

Vier glastuinders in de Bommelerwaard doen samen met netwerkbeheerder Liander een proef met het flexibel afnemen van elektriciteit van het net. Door een sterke toename van wind- en zonne-energie spoort het aanbod van elektriciteit niet altijd met de vraag. Onderzocht wordt of met een aangepaste tariefsystematiek onder gunstige voorwaarden meer elektriciteit aan de glastuinbouw is…
Lees meer