Category Archives: Nieuws

Meten wat in de bodem gebeurt

Op zes melkveebedrijven in de Achterhoek zijn sensoren in de bodem geplaatst. Het is een activiteit van het project ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’. De melkveehouders gaan onderzoeken of meten in de bodem kan helpen om beter te kunnen boeren. ‘Hoe we ermee gaan werken? Dat moeten we nog uitvinden’, stelt melkveehouder Paul Barink uit Barchem. Op…
Lees meer

Zorgvuldigheid in gebiedsproces

Het gebiedsproces rond Engbertsdijksvenen startte in het voorjaar van 2017. Met LTO Noord als bestuurlijke trekker begint de complexe zoektocht naar de juiste maatregelen om de natuurdoelen te halen: behoud en herstel van het hoogveen. ‘Vernatting’ is nodig en dat heeft gevolgen voor de omwonenden. De belangen zijn groot, zowel voor de boeren als de burgers. LTO Noord…
Lees meer

Schoon water door schoon erf

Melkveehouder Piet Visser uit Gaastmeer houdt van een schoon erf. ‘Je bent met  voedselproductie bezig en je bedrijf is je visitekaartje voor de consument’, zegt hij. Bovendien heeft een schoon erf een positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater en dat is de insteek van het project ‘Schoon erf, schoon water’ waaraan hij deelneemt.…
Lees meer

Vertrouwensloket: van meldpunt naar informatie- en adviespunt

Een dankbaar project waar Projecten LTO Noord nauw bij betrokken is, is het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Collega Fleur Bartels coördineert de werkzaamheden rondom het Vertrouwensloket, zij heeft de werkzaamheden van Menno Douma overgenomen. Collega Esther Reinders draagt als communicatieadviseur bij aan de bekendheid en werkwijze van het loket onder dierenartsen, boekhouders, voerleveranciers en andere erfbetreders.…
Lees meer