Category Archives: Klimaat en energie

U als agrarisch ondernemer helpen beter te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder emissies. Projecten LTO Noord helpt u verder met projecten op het gebied van klimaat en energie.

In juni 2008 tekende LTO Nederland het ‘Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren’. Hiermee heeft de sector zich verbonden aan de doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten, energie te besparen en duurzame energie te produceren.

We geven hier voor LTO Noord invulling door het initieren van programma ‘Klimaat en Energie’, dat loopt van 2015 tot en met 2017. Daarmee helpen we u  om stappen te maken richting een energieneutrale bedrijfsvoering, rekening houdend met het klimaat en het bedrijfseconomisch perspectief. Dit doen we door te faciliteren en kennis met u te delen.

Vacature Projectleider Duurzaamheid

Standplaats: Zoetermeer Projecten LTO Noord zoekt een projectleider Duurzaamheid voor West-Nederland. Deze collega moet groepsgewijs agrarische ondernemers kunnen inspireren en faciliteren bij het creëren en benutten van kansen met het verder verduurzamen van het eigen bedrijf. De onderwerpen circulair werken, natuurinclusieve landbouw, het behouden en verbeteren van het maatschappelijk draagvlak, biodiversiteit, milieukwaliteit en energieneutraliteit vormen…
Lees meer

Glastuinders benutten netstroom flexibel

Vier glastuinders in de Bommelerwaard doen samen met netwerkbeheerder Liander een proef met het flexibel afnemen van elektriciteit van het net. Door een sterke toename van wind- en zonne-energie spoort het aanbod van elektriciteit niet altijd met de vraag. Onderzocht wordt of met een aangepaste tariefsystematiek onder gunstige voorwaarden meer elektriciteit aan de glastuinbouw is…
Lees meer

Nederlandse koe hard nodig voor klimaat en grondwater

In politieke kringen kom ik geregeld de gedachte tegen dat we de veestapel moeten verminderen om het klimaat te redden. Deze gedachte wordt gevoed door een aantal partijen en NGO’s. Zo verscheen recent een rapport in opdracht van Milieudefensie waarin berekend wordt dat de Nederlandse melkveestapel teruggebracht moet worden van 1,6 naar 1,1 miljoen koeien…
Lees meer