Category Archives: Klimaat en energie

U als agrarisch ondernemer helpen beter te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder emissies. Projecten LTO Noord helpt u verder met projecten op het gebied van klimaat en energie.

In juni 2008 tekende LTO Nederland het ‘Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren’. Hiermee heeft de sector zich verbonden aan de doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten, energie te besparen en duurzame energie te produceren.

We geven hier voor LTO Noord invulling door het initieren van programma ‘Klimaat en Energie’, dat loopt van 2015 tot en met 2017. Daarmee helpen we u  om stappen te maken richting een energieneutrale bedrijfsvoering, rekening houdend met het klimaat en het bedrijfseconomisch perspectief. Dit doen we door te faciliteren en kennis met u te delen.

50 Ambtenaren bezoeken Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Kunstmestvrije Achterhoek

Donderdag 21 februari toerden 50 ambtenaren van verschillende Achterhoekse gemeenten, (kandidaat)raadsleden en geïnteresseerde burgers rond in de Achterhoek om met eigen ogen te zien hoe boeren werken aan circulair ondernemen. Zij bezochten tijdens de Achterhoek Toekomst Toer twee projecten van Projecten LTO Noord: Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Kunstmestvrije Achterhoek. Dat laatste project is in de…
Lees meer

Gelderland wil duurzaamste tuinbouwregio van Europa zijn

Het tuinbouwcluster in Gelderland heeft de ambitie om de meest duurzame tuinbouwregio van Europa te worden. Binnen tien tot vijftien jaar wil ze volledig energieneutraal, klimaatbestendig, emissievrij en circulair ondernemen. Projectleider Dick Koorn is coördinator van het omvangrijke Greenport Gelderland. Hij brengt tuinders, burgers, onderzoek en onderwijs samen in het netwerk. Om de ambitie te…
Lees meer

Valuta voor Veen in de praktijk

Valuta voor Veen is een model om agrariërs te compenseren die hun waterpeilen verhogen en hiermee de CO2 uitstoot verminderen. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Hoe hoger de peilen, hoe groter de kans dat de boer schade ondervindt. Om de combinatie van hogere waterpeilen en een rendabele landbouw mogelijk te maken, wordt gezocht naar mogelijkheden om de…
Lees meer

Energie bindt boer en burger

Het Friese pilotproject ‘Samen ZONder Asbest’ combineert asbestsanering met investeren in zonnepanelen door burgers. Dat is niet alleen financieel interessant, maar verstevigt ook de relatie tussen boer en burger. Collega Cor Udding is betrokken bij de uitvoering van deze pilot.  ‘Daar moeten de zonnepanelen komen’, zegt melkveehouder en LTO Noord-bestuurder Peet Sterkenburgh in Ferwoude. Hij wijst…
Lees meer