Category Archives: Gebied & inrichting

 

Drenthe telt ‘verzilverde maatregelen’ mee in NB-vergunning

‘Naast Overijssel krijgen boeren in Drenthe nu ook meer maatregelen beschikbaar voor hun Natuurbeschermingswetvergunning (NB-vergunning) om ammoniak te reduceren. De maatregelen gelden bij de aanvraag of herziening van hun NB-vergunning. Het is uniek dat Drenthe, als tweede provincie, aanhaakt bij deze aanpak.’ Dat stelt Cathy van Dijk, projectleider Proeftuin Natura 2000 vanuit Projecten LTO Noord.…
Lees meer

Aan de slag met kavelruil in Ommen-Dalfsen

In het gebied tussen Ommen en Dalfsen is veel animo om te beginnen aan een kavelruil, zo bleek onlangs bij een peiling van grondeigenaren. De kavelruilcommissie gaat voortvarend aan de slag en houdt in september wenszittingen. Projecten LTO Noord heeft het projectplan voor Vrijwillige kavelruil Ommen-Dalfsen gemaakt in samenwerking met het Kadaster, de financiering georganiseerd…
Lees meer

De meerwaarde van de Groene en Blauwe Diensten

In Overijssel werken landeigenaren actief aan het behoud of herstel van het oorspronkelijke landschap. Ze doen dit door langjarige beheercontracten af te sluiten. Melkveehouder Hinsenveld uit Almelo vertelt wat dit inhoudt voor zijn landerijen. Tussentijds worden er controles uitgevoerd om te zien of de afspraken uit de beheercontracten worden nagekomen. In deze film kijken we mee met de controle die gedaan wordt. Projectleider Saskia Scheer is verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de controles en vertelt wat dat precies inhoudt en hoe zij dit doet.