Category Archives: Gebied & inrichting

 

Korte Ketens in het Liemers Landschap

De belangstelling voor voedsel uit de eigen streek groeit. Partijen in De Liemers haken aan op die trend met het project Korte Ketens in het Liemers Landschap. ‘Daarmee hopen we kansen te creëren voor ondernemers en tegelijk te werken aan de betrokkenheid van burgers bij de agrarische bedrijven in onze regio’, vertelt Karolien Hupkes, agrarisch…
Lees meer

Blog: Agrarisch waterbeheer, waarom zou ik?

Collega’s Marieke van Leeuwen en Noen Lambers werken aan activiteiten in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Utrecht en schreven onderstaande blog voor Utrechtse boeren. Waarom zou u als boer meewerken aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer? Is het wel nodig en helpt het wel? Staat de landbouw hiervoor dan alleen aan de lat?…
Lees meer

Vacature Projectleider Duurzaamheid

Let op: reageren op deze vacature is helaas niet meer mogelijk! Standplaats: Zoetermeer Projecten LTO Noord zoekt een projectleider Duurzaamheid voor West-Nederland. Deze collega moet groepsgewijs agrarische ondernemers kunnen inspireren en faciliteren bij het creëren en benutten van kansen met het verder verduurzamen van het eigen bedrijf. De onderwerpen circulair werken, natuurinclusieve landbouw, het behouden…
Lees meer

Glastuinders benutten netstroom flexibel

Vier glastuinders in de Bommelerwaard doen samen met netwerkbeheerder Liander een proef met het flexibel afnemen van elektriciteit van het net. Door een sterke toename van wind- en zonne-energie spoort het aanbod van elektriciteit niet altijd met de vraag. Onderzocht wordt of met een aangepaste tariefsystematiek onder gunstige voorwaarden meer elektriciteit aan de glastuinbouw is…
Lees meer