Category Archives: Bodem & kringlopen

 

Meer doen met mest in de Kunstmestvrije Achterhoek

Een goed, milieuvriendelijk product maken uit dierlijke mest als vervanger van kunstmest.  Dat is het doel van Kunstmestvrije Achterhoek. Collega Kees Kroes is projectleider van deze pilot. In onderstaand artikel van de provincie Gelderland geeft hij uitleg.  Meer doen met mest: Europese primeur in de Achterhoek. Overtollige mest afvoeren en tegelijkertijd kunstmest invoeren. Dat klinkt wat onlogisch. Kan…
Lees meer

Waterkaravaan op bezoek bij Vruchtbare Kringloop Overijssel

Een groep ambtenaren vanuit diverse provincies, ministerie van Landbouw, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Regiebureau POP namen een kijkje bij het innovatieve project Vruchtbare Kringloop Overijssel. Op 17 november gingen zij op excursie met de unieke Waterkaravaan-bus naar het demoveld in Schalkhaar. Projectleider Elsbeth Veltink en deelnemer Geertjan Kloosterboer vertelden enthousiast over het doel…
Lees meer

Pilotproject Bodem APK werkt aan optimaliseren bodem in Veenkoloniën

Het pilotproject Bodem APK (Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering) is dit najaar van start gegaan met akkerbouwers en veehouders uit de Veenkoloniën. Hierin gaan 30 deelnemers aan de slag met het verbeteren van hun bodem aan de hand van een bodem- en waterplan. Akkerbouwer Sijbenga uit Hooghalen is een van de deelnemers. “Ik wil graag duurzaam…
Lees meer

Valuta voor Veen in de praktijk

Valuta voor Veen is een model om agrariërs te compenseren die hun waterpeilen verhogen en hiermee de CO2 uitstoot verminderen. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Hoe hoger de peilen, hoe groter de kans dat de boer schade ondervindt. Om de combinatie van hogere waterpeilen en een rendabele landbouw mogelijk te maken, wordt gezocht naar mogelijkheden om de…
Lees meer