Category Archives: Bodem & kringlopen

 

Project Bodem Voordeel Flevoland verdiept bedrijfssamenwerking

Zes koppels van akkerbouwers en veehouders in Flevoland krijgen in het project ‘Bodem Voordeel Flevoland’ de kans om hun samenwerking verder uit te bouwen. Niet alleen de bedrijven profiteren, ook de bodem wordt er beter van. Aanmelden kan bij projectleider Michaela van Leeuwen. Het project ‘Bodem Voordeel Flevoland’ wil koppels van al samenwerkende akkerbouwers en…
Lees meer

Schoon Erf, Schoon Water heeft 1000 aanmeldingen

De belangstelling van boeren voor het project Schoon Erf, Schoon Water in Friesland is al een tijd erg groot. Nu is er de mijlpaal van het 1000ste account op de website van het project. Wie een account aanmaakt op www.schoonerfschoonwater.fr maakt zijn belangstelling kenbaar en krijgt de mogelijk zich te oriënteren op deelname aan het…
Lees meer

Vooruitgang alleen mogelijk met goede landbouwpraktijk

Vorige week was ik bij de evaluatie van de Meststoffenwet. Tijdens deze bijeenkomst werd opnieuw duidelijk dat het alsmaar aanscherpen van generieke normen vaak de verkeerde weg is. Beleid wat achter de computer is bedacht met hulp van de best beschikbare wetenschappelijke modellen, blijkt toch veelal tekort te schieten. Wat theoretisch voor verbeteringen zorgt, blijkt…
Lees meer

Samenwerken aan kringlooplandbouw

De variatie aan agrarische sectoren in Noord-Holland maakt het interessant om naast grond ook kennis en ervaring uit te wisselen. Reden voor de provincie om samen met Flynth, Agrifirm en Wageningen U&R het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland te initiëren. Projectleider Ton Kraakman coördineert het initiatief. Hij is optimistisch over de winst die te halen valt door ondernemers.…
Lees meer