Category Archives: Bodem & kringlopen

 

Geïnteresseerde veehouders gezocht voor project om zelf effect erfafspoeling te meten

Projecten LTO Noord is op zoek naar veehouders in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe (in het gebied Gelderse Vallei en Eemland) en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (in het gebied Kromme Rijngebied, Langbroekerwetering en Eiland van Schalkwijk), die inzicht willen krijgen in het effect van de erfafspoeling van hun eigen bedrijf op de oppervlaktewaterkwaliteit…
Lees meer

Video: Gras zaaien onder maïs

Voor het project 'Grondig boeren voor water' in Drenthe heeft onze collega Bianca Domhof een video gemaakt over gras zaaien onder maïs.  Bekijk de video hieronder.
Lees meer

Blog: Agrarisch waterbeheer, waarom zou ik?

Collega’s Marieke van Leeuwen en Noen Lambers werken aan activiteiten in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Utrecht en schreven onderstaande blog voor Utrechtse boeren. Waarom zou u als boer meewerken aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer? Is het wel nodig en helpt het wel? Staat de landbouw hiervoor dan alleen aan de lat?…
Lees meer

Extra impuls voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer met waterkaravaan

Een excursie met de unieke Waterkaravaan bus, je laten inspireren door praktijkverhalen op de website of het bijwonen van een inspiratiebijeenkomst over water, dat kan binnen de Waterkaravaan. Een nieuw, tijdelijk initiatief dat tot doel heeft het Deltaplan Agrarisch waterbeheer (DAW) verder te brengen. Reis mee met de Waterkaravaan en ontdek kennis, ervaringen en inspiratie…
Lees meer