Category Archives: Blog

Explosiegevaar

Een projectleider van Projecten LTO Noord die zich bezighoudt met explosievenruimen? Ja, het is echt waar! Als projectleider voor PrimA4a  houd ik me hier de laatste maanden mee bezig. Nou ja, ik doe het natuurlijk niet zelf, maar houd wel het toezicht. Een bijzondere ervaring! PrimA4a (www.prima4a.nl)  is de naam van een gebied waar tuinders…
Lees meer

Samen sterk werk

In mijn vorige column stond het thema ‘verbinding’ centraal. Verbinding met de maatschappij. Boeren en burgers die samen de mouwen opstropen en gezamenlijk asbestdaken vervangen door zonnepanelen op gloednieuwe daken. Samen sterk werk dat bijdraagt aan een nog breder draagvlak voor de agrarische sector. Kennis, kunde en het leggen van verbindingen Een andere vorm van…
Lees meer

Omgevingsmanager: antenne in het gebied en schakel naar het kernteam

In maart vorig jaar ben ik gestart als Omgevingsmanager binnen het project Planvorming Engbertsdijksvenen. Een gebiedsproces in het kader van Natura 2000 met veel betrokkenen en belanghebbenden. In dit proces spelen veel verschillende belangen en was er onder de omwonenden veel onzekerheid. Wat gaat er met het gebied gebeuren? Welke maatregelen worden er genomen  en…
Lees meer

De kracht van verbinding

Vorig jaar schreef ik al eens over Jan Rotmans opmerking: ‘we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’. In onze opdrachten zie ik ook dat we aan de vooravond van een interessante periode van verandering staan. In een aantal opdrachten wordt de verbinding gezocht die past bij de menselijke…
Lees meer