Category Archives: Blog

Column: Duurzaamheid & Trots

Ja, ik ben trots op de sector waarin en waarvoor ik werkzaam mag zijn. Een sector die bijdraagt aan alle duurzaamheidsdoelen die er worden afgesproken. Dit doen boeren en tuinders vanuit een bedrijfseconomische drijfveer en omdat ze graag een bijdrage willen leveren aan een duurzame ontwikkeling van de groene ruimte. In de agrarische sector kloppen…
Lees meer

Column: Werkt Agro Onbeperkt?

Onze collega, Liesbeth van der Vegt, schreef onderstaande column in de nieuwsbrief van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw voor agrarische werkgevers. 100.000 banen gaan werkgevers in de BV Nederland creëren voor mensen met een arbeidsbeperking in de periode 2015-2026. Tal van initiatieven zijn ontplooid om invulling te geven aan de Participatiewet en Banenafspraak. Dat geldt…
Lees meer

Big Data in de landbouw: van bedreiging naar kans

Big Data, de slimme koppeling van data en software, biedt kansen. Josien Kapma van FarmHack heeft deze maand de professionals van Projecten LTO Noord bijgepraat over Big Data. Een begrip waar de agrarische sector kansen in ziet, maar deze kansen niet overziet. En dat is jammer, want ook in onze sector liggen veel mogelijkheden om…
Lees meer