Duurzaam bodembeheer in Noord Nederland

Projecten LTO Noord heeft in de afgelopen tweeënhalf jaar invulling gegeven aan de rol “verbinder bodem” in Friesland, Groningen en Drenthe. Dit is gedaan in opdracht van genoemde Provincies en LTO Noord Fondsen. Hierdoor zijn partijen bij elkaar gebracht die samen willen werken aan het ondersteunen van de sector bij een beter, duurzaam en productiever bodembeheer. In dat kader is door Peter Baltus van Projecten LTO Noord (met ondersteuning van partners) een visie ontwikkeld op bodembeheer en op welke wijze dat het beste kan gebeuren. Lees hierover in deze brochure.

No Comments Yet.

Leave a comment