Blog

Bekkenmaten meten op stoom

In het project Bewust Natuurlijk Luxe is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het goed organiseren van het bekkenmaten meten bij Belgisch Witblauwe en Verbeterd Roodbonte koeien. De afgelopen jaren mat één persoon per stamboek, nu is de aansturing centraal vanuit het project georganiseerd. Er is een meetprotocol opgesteld en registratieformulieren worden gemaakt op basis…
Lees meer

Veel aanmeldingen BEP-pilot

De pilot evenwichtsbemesting fosfaat van de KringloopWijzer (BEP-pilot) opende op 25 januari voor nieuwe deelnemers. Er was in totaal plek voor 150 deelnemers, maar de 100 deelnemers van vorig jaar hadden voorrang. Mochten de oud-deelnemers allemaal hun deelname willen continueren, dan was er dus maar plek voor 50 nieuwe deelnemers. Het aanmeldformulier werd om 10.00…
Lees meer

Nieuwe fase voor Proeftuin Natura 2000

Proeftuin Natura 2000 gaat een nieuwe fase in. De Provincie Overijssel heeft eind 2015 groen licht gegeven voor het project ‘Proef op de Som’. Samen met 28 praktijkbedrijven wordt de verzamelde informatie over ammoniakreductie verder geschikt gemaakt voor toepassing door een brede groep veehouders binnen én buiten Overijssel. Cathy van Dijk is namens Projecten LTO…
Lees meer

Collectieve asbestsanering Drenthe van start

Asbest is een belangrijk thema voor Projecten LTO Noord. Zo zijn wij bijvoorbeeld betrokken bij Asbest van het dak en AgroAsbestveilig. Een aantal collega’s is projectleider van collectieve asbestsaneringstrajecten in bepaalde regio’s.  Zo ook Cor Udding, die actief is in Drenthe. In deze provincie is het collectieve traject deze week van start gegaan. Bij de…
Lees meer