Blog

Start pilot Expertisecentrum Energiebesparing

Op woensdag 16 maart 2016 werd een intentieverklaring voor een ‘Pilot Expertisecentrum Energiebesparing’ ondertekend. Een aantal van onze collega-projectleiders die uitvoering geven aan het Programma Klimaat en Energie zijn nauw bij deze pilot betrokken. De intentieverklaring werd ondertekend door Eric Douma namens LTO Noord, Margreet van Gastel namens Ministerie van Economische Zaken en Pieter Jan…
Lees meer

Goud van oud Grasland

Collega Bianca Domhof was betrokken bij het project Goud van oud Grasland. In dit project werd een proef uitgevoerd op twintig percelen grasland op klei. Hieruit blijkt dat oud grasland significant beter scoort dan jong grasland als het gaat om de kwaliteit van de bodem: organischstofgehalte, bodemchemie, bodemstructuur en waterhuishouding. De resultaten van deze proef…
Lees meer

Cor Udding leidt collectieve asbestsanering Drenthe

Collega Cor Udding is als projectleider betrokken bij een aantal collectieve asbestsaneringstrajecten in Drenthe. De asbestsanering komt daar goed van de grond. Nieuwe Oogst publiceerde onlangs een artikel over het traject in Drenthe, dat als voorbeeld dient voor andere provincies. Het riet dat onder het asbest zit, blijft in het noorden echter een aandachtspunt. "De…
Lees meer

Weg naar Vertrouwensloket landbouwhuisdieren vaker gevonden

Inspanningen Projecten LTO Noord zorgen voor grotere bekendheid vertrouwensloket Al meer dan acht jaar is hij betrokken bij het Vertrouwensloket Landbouwhuisdieren en nog steeds vindt Projectleider Menno Douma het mooi om hieraan zijn steentje bij te dragen. ,,Ik was tot voor kort alleen aanspreekpunt voor alle partijen die het loket ondersteunen”, vertelt hij. ,,Dat zijn…
Lees meer