Blog

Zoektocht naar energieneutrale melkveebedrijven in Utrecht

Collega’s Wouter Veefkind en Gideon Kuijpers zijn namens Projecten LTO Noord betrokken bij het project Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht.  De komende tijd staat in het teken van het vinden van drie Utrechtse melkveehouders die hun bedrijf energieneutraal willen maken. De melkveehouders krijgen onder andere hulp van onafhankelijke experts en ondersteuning bij het zoeken naar extra…
Lees meer

Kees Kroes: “Melkveehouder aan zet bij mestverwerking”

Het aanjagen, adviseren over en faciliteren van initiatieven rond mestverwerking is een belangrijke zaak. “We streven naar evenwicht op de mestmarkt, maar daar moeten we wel wat voor doen!” “Evenwicht op de mestmarkt, dat is wat we met elkaar nastreven. En ik ben er van overtuigd dat we dit ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Maar dat…
Lees meer

Met de kop in de grond in Vruchtbare Kringloop Overijssel

Melkveehouder Armando Dood uit Den Ham is deelnemer aan het project Vruchtbare Kringloop Overijssel. Op zijn intensieve bedrijf, met 125 melkkoeien en 40 hectare grond, is voer van eigen grond belangrijk. “Als je goed voer wilt, heb je een goede bodem nodig. In de Vruchtbare Kringloop steken we de kop in de grond en spijker…
Lees meer

Garnalendoppen als bodemverbeteraar

Projectleider Peter Baltus is initiator van het nieuwe project Blauw afval, groene waarde dat gefinancierd wordt door het Waddenfonds. In Nieuwe Oogst verscheen een mooi artikel waarin Peter zijn rol in de totstandkoming van dit project en de doelen van het project uitlegt. ‘De verwachtingen zijn hooggespannen. Dit kan een doorbraak zijn.’ “Onderzoek moet uitwijzen of…
Lees meer