Blog

Goud van oud Grasland

Collega Bianca Domhof was betrokken bij het project Goud van oud Grasland. In dit project werd een proef uitgevoerd op twintig percelen grasland op klei. Hieruit blijkt dat oud grasland significant beter scoort dan jong grasland als het gaat om de kwaliteit van de bodem: organischstofgehalte, bodemchemie, bodemstructuur en waterhuishouding. De resultaten van deze proef…
Lees meer

Cor Udding leidt collectieve asbestsanering Drenthe

Collega Cor Udding is als projectleider betrokken bij een aantal collectieve asbestsaneringstrajecten in Drenthe. De asbestsanering komt daar goed van de grond. Nieuwe Oogst publiceerde onlangs een artikel over het traject in Drenthe, dat als voorbeeld dient voor andere provincies. Het riet dat onder het asbest zit, blijft in het noorden echter een aandachtspunt. "De…
Lees meer

Weg naar Vertrouwensloket landbouwhuisdieren vaker gevonden

Inspanningen Projecten LTO Noord zorgen voor grotere bekendheid vertrouwensloket Al meer dan acht jaar is hij betrokken bij het Vertrouwensloket Landbouwhuisdieren en nog steeds vindt Projectleider Menno Douma het mooi om hieraan zijn steentje bij te dragen. ,,Ik was tot voor kort alleen aanspreekpunt voor alle partijen die het loket ondersteunen”, vertelt hij. ,,Dat zijn…
Lees meer

Bij slimme inzet van zonnepanelen levert ‘Smart Farmer Grid’ win-win situatie op

In en om het Groningse Zuidhorn zijn voor het project ‘Smart Farmer Grid’ twee deelnetwerken van het elektriciteitsnet gedurende een jaar lang gedetailleerd gemeten op kwaliteit (Power Quality) van de stroomvoorziening, afnameprofielen en opwekkingprofielen. Het doel van het onderzoek was het beoordelen van de Power Quality van het elektriciteitsnet in een landelijk gebied, waarin met…
Lees meer