Blog

Asbestdaken snel aanpakken in Noord-Holland

LTO Noord spoort haar leden aan zo snel mogelijk met het saneren van asbestdaken te beginnen. De provincie is namelijk gehouden aan het landelijk verbod op asbestdaken per 2024. Er zijn collectieve afspraken gemaakt voor offertes en aanpak door ondersteuning van Projecten LTO Noord. Er is nauw overleg met de provincie Noord-Holland om alles zo…
Lees meer

Van Tilburg: ‘Door ECO200 ben ik straks volledig energieneutraal’

'Aan alles is te merken dat melkveehouder Jan Pieter van Tilburg uit Hellum gedreven is om zoveel mogelijk energie te besparen', zo schreef collega Gideon Kuijpers voor AgroEnergiek. Niet voor niets heeft hij de energiezuinigste melkveestal van Europa. Waar een gemiddeld bedrijf zonder melkrobots ongeveer 45 kWh per 1.000 kg melk verbruikt aan energie, is…
Lees meer

Veldonderzoek voor behoud sleepvoetbemester

Om de sleepvoetbemester na 2017 te kunnen behouden voor het toedienen van mest op veen- en kleigrond loopt er momenteel een veldonderzoek. Dit project wordt getrokken door ondermeer Projecten LTO Noord. Onderzocht wordt in welke mate mest minimaal verdund moet worden met water om een effectieve emissiereductie te bereiken. Inzet is dat de uitkomsten geschikt…
Lees meer

Nitraatconcentraties meten met je smartphone

Deltares heeft een Nitraat Smartphone App ontwikkeld om het voor boeren en burgers mogelijk te maken op een eenvoudige manier nitraatmetingen te doen en te delen. Het project beoogt agrariërs te laten participeren in het verzamelen van waterkwaliteitsmetingen om de relatie te kunnen leggen tussen (verschillen in) landbouwkundig handelen en de waterkwaliteit. Daarvoor is een…
Lees meer