Blog

Kansen voor afzet Nederlandse mest op Poolse markt

Afgelopen week heb ik samen met een groep van 10 tot 15 mestverwerkers een bezoek aan Polen gebracht. Dit bezoek was goed georganiseerd door Bureau Mest Afzet, De Boer Op Advies en de Nederlandse ambassade. Binnen het programma Mest & Mineralen houd ik me vooral bezig met het zoeken naar een evenwicht op de mestmarkt.…
Lees meer

Agro Werkt Onbeperkt, een successtory die aandacht verdient!

Agro Werkt Onbeperkt: een successtory die aandacht verdient! In mijn vorige column heb ik al aangestipt dat we eigenlijk veel te weinig stil staan bij successen. De ‘flops’ blijven altijd lang hangen,  de dingen die goed gaan lijken zo gewoon.  Een vreemd mechanisme dat ik graag wil doorbreken. Daarom wijd ik deze column met veel…
Lees meer

Nieuws “Reinigen kuubskisten moet anders”

De waterschappen Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, en Zuiderzeeland gaan in 2017 strenger handhaven op erfafspoeling bij het reinigen van kuubskisten. LTO Noord neemt het initiatief voor een voorlichtingscampagne en daagt machinebouwers uit om oplossingen te bedenken. Margreet Jongema is namens Projecten LTO Noord projectleider van dit initiatief. Het reinigen van kuubskisten is op veel…
Lees meer

“Reinigen kuubskisten moet anders”

De waterschappen Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, en Zuiderzeeland gaan in 2017 strenger handhaven op erfafspoeling bij het reinigen van kuubskisten. LTO Noord neemt het initiatief voor een voorlichtingscampagne en daagt machinebouwers uit om oplossingen te bedenken. Margreet Jongema is namens Projecten LTO Noord projectleider van dit initiatief. Het reinigen van kuubskisten is op veel…
Lees meer